Imię Biskupa w kanonie Mszy Świętej

Zgodnie z „Ceremoniałem Liturgicznej Posługi Biskupów (nr 1163) od dnia kanonicznego objęcia Diecezji przez nowego Pasterza w kanonie Mszy Świętej wymienia się nowo ustanowionego Biskupa. 

Z dniem 29 czerwca 2021 roku od godz. 10.00 Biskup Andrzej Siemieniewski objął kanonicznie diecezję legnicką zostając prawnie 4. Biskupem Legnickim.

 

 

X