Imieniny Biskupa Legnickiego

Dzisiaj szczególnie pamiętamy w modlitwie o pasterzu naszej diecezji.

W poniedziałek rano o godzinie 7.30 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej została odprawiona Eucharystia w intencji biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, 17 lutego wypadają bowiem imieniny pasterza diecezji legnickiej.

Przy ołtarzu z solenizantem stanęli m.in. biskup emeryt Stefan Cichy, kapłani pracujący w Legnickiej Kurii Biskupiej, a także proboszczowie parafii legnickich. Obecne były też siostry zakonne oraz osoby świeckie.

Na początku liturgii głos zabrał ks. dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, który witając przybyłych podkreślił, jak ważna jest modlitwa za pasterza diecezji.

– Gromadzimy się razem z biskupem legnickim, ponieważ chcemy się za niego modlić. Prowadzi nas słowo a dzisiejszy fragment przypomina, jak lud Izraela żądał znaku od Boga. Teraz też oczekujemy znaków, także od Kościoła. Potrzebujemy pasterzy, biskupów, którzy mają inne niż świat wejrzenie na tę rzeczywistość, pokazujących jak iść za znakiem paschalnym Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chcemy się modlić za księdza biskupa – wzywał ks. Kot.

– My prosimy by Ksiądz biskup wprowadzał nas w ten czysty, jedyny znak który daje pełnię życia. Modlimy się o siły i moc Ducha dla księdza biskupa – mówił ks. Kot.

Pełna fotorelacja na stronie Legnickiego Gościa Niedzielnego.