Informacja Legnickiej Kurii Biskupiej

Legnica, 16 listopada 2020 roku
ldz. 1042/SBL/2020

 

Przewielebni Księża posługujący w Diecezji Legnickiej!

Informuję, że Biskup Legnicki, na podstawie kan. 1341 i 1371, 2° KPK, w dniu 16 listopada 2020 roku, nałożył karę suspensy, obejmującej zakaz wykonywania wszelkich aktów władzy święceń i noszenia stroju duchownego na ks. Bogdana BEDNARCZYKA (ur. 13.09.1975 r., wyśw. 25.05.2002 r.).

 

 

Z wyrazami oddania w Panu

ks. prał. Robert KRISTMAN
wikariusz generalny

 

DO POBRANIA:

 

 

X