Informacje porządkowe dot. Mszy Krzyżma 2021

INFORMACJE PORZĄDKOWE
Msza Krzyżma Świętego
Legnica, 1 kwietnia 2021 roku

 

1. Na prośbę Biskupa Legnickiego do koncelebrowania Mszy Krzyżma w związku z sytuacją epidemiczną są zaproszeni w tym roku wyłącznie Księża Biskupi, Księża pracujący w Legnickiej Kurii Biskupiej, Wyższym Seminarium Duchowym oraz Księża Dziekani lub jeden wydelegowany kapłan jako przedstawiciel wspólnoty dekanalnej.

2. Księża koncelebranci proszeni są o zabranie własnych alb oraz cingulum.

3. Wszyscy księża koncelebransi otrzymują ornaty w zakrystii, po założeniu szat liturgicznych przechodzą do katedry, oddają cześć ołtarzowi poprzez skłon i zajmują miejsca w pierwszych ławkach po lewej i prawej stronie nawy głównej, które są odpowiednio oznaczone w katedrze w odległości 1.5 metra od siebie.

4. Komunię Świętą Kapłani będą przyjmowali przy ołtarzu głównym, pod dwiema postaciami, przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Kielichu Krwi Pańskiej.W kwestiach porządkowych, związanych z podchodzeniem do ołtarza, stosują się do poleceń ceremoniarzy.

5. Po zakończeniu Mszy Krzyżma w katedrze będzie można pobrać Święte Krzyżmo oraz Olej chorych.

6. Święte Krzyżmo i Olej chorych należą do „rzeczy świętych”, którym okazujemy stosowny szacunek. Przypominamy więc, że oleje należy odbieraćw przeznaczonych specjalnie do tego naczyniach i przechowywać je w wyróżnionym miejscu w zakrystii. Resztę oleju, która pozostała z ubiegłego roku, należy spalić, a przed zaopatrzeniem się w nowo pobłogosławione oleje dobrze wyczyścić naczynie.

7. Przypominamy o konsekwentnym stosowaniu higienicznych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią wirusa COVID-19 w duchu odpowiedzialności za zdrowie innych oraz własne. Księża koncelebrujący podczas celebrowania Eucharystii powinni posiadać maseczkę zasłaniającą usta i nos.

8. Prosimy o wcześniejsze przybycie do katedry w związku z ewentualnymi utrudnieniami dotyczącymi parkowania samochodów. Oprócz niewielkiej liczby miejsc parkingowych
w pobliżu katedry dostępny będzie także parking przy plebanii katedralnej.

9. Informujemy, że na stronie internetowej diecezji od godz. 10.00 odbędzie się transmisja on-line Mszy Krzyżma, zapraszamy duchowieństwo, osoby konsekrowane i wiernych świeckich naszej diecezji do włączenia się we wspólną modlitwę prezbiterium legnickiego – LINK DO TRANSMISJI.

 

ks. Łukasz Misiak
Sekretarz Biskupa Legnickiego

 

X