Informacje porządkowe dot. Mszy Krzyżma 2022

INFORMACJE PORZĄDKOWE

Msza Krzyżma Świętego

Legnica, 14 kwietnia 2022 roku

 

1. Msza Krzyżma celebrowana będzie w Katedrze legnickiej o godz. 10.00.

2. Ze względu na ograniczone miejsca parkingowe, zachęcamy, by wcześniej przybyć na uroczystości. Samochody można parkować przy katedrze, obok plebanii katedralnej, a także przed budynkiem WSD, skąd na pieszo trzeba przejść się do katedry. 

3. Wszyscy przybyli Kapłani zaproszeni są do koncelebrowania Mszy Świętej Krzyżma. Kanonicy Gremialni Kapituły Katedralnej, ubierają się w głównej zakrystii i idą do ołtarza w procesji wejścia. Księża Dziekani, pracownicy Legnickiej Kurii Biskupiej, Wyższego Seminarium Duchownego oraz Caritas Diecezji Legnickiej ubierają ornaty w głównej zakrystii i po ucałowaniu ołtarza zajmują miejsca w pierwszych ławkach nawy głównej. Pozostali kapłani proszeni są o zabranie ze sobą alby i białej stuły, ubranie się w kruchcie przy wyjściu od strony Rynku (portal Trzech Króli), oddanie czci ołtarzowi i zajęcie miejsc po prawej i lewej stronie nawy głównej.

4. Komunię Świętą Kapłani będą przyjmowali przy ołtarzu głównym, pod dwiema postaciami, przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Kielichu Krwi Pańskiej. W kwestiach porządkowych, związanych z podchodzeniem do ołtarza, prosimy, by stosować się do poleceń ceremoniarzy.

5. Biskup Legnicki zaprasza wszystkich przybyłych do katedry Kapłanów, na spotkanie i poczęstunek do refektarza Wyższego Seminarium Duchownego, po zakończeniu Eucharystii. (wejście główne przez Kurię).

6. Oleje Święte będzie można odebrać w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego

 

ks. Tomasz Kołodziej
Sekretarz Biskupa Legnickiego