Ingres Biskupa Legnickiego - 20 IX 2021

Informacje porządkowe

1. Biskupi koncelebrujący ubierają się w szaty liturgiczne na plebanii katedralnej i uczestniczą w procesji do katedry.

2. Kanonicy gremialni Kapituły Katedralnej ubierają się w stroje chórowe na plebanii katedralnej i uczestniczą w procesji do katedry.

3. Kanonicy Kapituł: Katedralnej, św. Jadwigi, Krzeszowskiej i innych spoza diecezji legnickiej ubierają stroje chórowe i zajmują miejsca w pierwszych ławkach nawy głównej po stronie ambony.

4. Księża koncelebransi proszeni są o zabranie własnych alb, cingulum oraz stuł koloru białego.

5. Księża Dziekani oraz Prezbiterzy pracujący w Legnickiej Kurii Biskupiej, Wyższym Seminarium Duchownym, Księża goście oraz Księża towarzyszący Biskupom otrzymują ornaty w głównej zakrystii, po założeniu szat liturgicznych przechodzą do katedry, oddają cześć ołtarzowi i zajmują miejsca w pierwszych ławkach nawy głównej po stronie tabernakulum.

6. Pozostali Prezbiterzy ubierają się w stroje liturgiczne w kruchcie przy wyjściu od strony Rynku (portalTrzech Króli). Tam będą przygotowane miejsca na pozostawienie swoich rzeczy na czas celebracji. Księża, ubraniw szaty liturgiczne, oddają cześć ołtarzowi i zajmują miejsca w ławkach nawy głównej po lewej stronie (po stronie tabernakulum)

7. Komunię Świętą Kapłani będą przyjmowali przy ołtarzu głównym, pod dwiema postaciami,przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Kielichu Krwi Pańskiej.W kwestiach porządkowych, związanych z podchodzeniem do ołtarza, stosują się do poleceń ceremoniarzy.

8. W procesji wyjścia uczestniczą tylko Biskupi koncelebrujący i Kanonicy gremialni KK. Pozostali Kapłani pozostają na miejscach.

9. Po zakończeniu celebracji wszyscyKapłani zaproszeni są do Wyższego Seminarium Duchownego (wejście główne przez Kurię) na posiłek.

10. W poniedziałek, 20 września urzędy kurialne będą zamknięte.

11. Przypominamy o konsekwentnym stosowaniu higienicznych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią wirusa COVID-19 w duchu odpowiedzialności za zdrowie innych oraz własne.

12. Prosimy o wcześniejsze przybycie do katedry w związku z ewentualnymi utrudnieniami dotyczącymi parkowania samochodów. Zachęcamy do korzystania z parkingu przed budynkiem Legnickiej Kurii Biskupiej, skąd można się udać pieszo do katedry i tak samo wrócić na spotkanie w WSD. Dodatkowe miejsca parkingowe znajdują się przy tzw. „Starym Browarze” w Legnicy przy ul. Witelona 6. Parking będzie otwarty w godzinach: 10.00-15.00. (https://goo.gl/maps/3GR8hat4CXn97pFy7), 

Miejsca w katedrze podczas Ingresu
Transmisja online
RYS BIOGRAFICZNY
SYMBOLIKA HERBU
POBIERZ KSIĄŻKĘ