Iskra Bożego Miłosierdzia na ulicach Legnicy

To międzynarodowa inicjatywa modlitewna polegająca na odmawianiu koronki do Bożego Miłosierdzia w różnych miejscach. Odbywa się każdego roku, 28 września, o godz.15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, w godzinie miłosierdzia, czyli w łączności z Jezusem konającym na krzyżu.

Również w Legnicy i innych miejscowościach wierni wyszli na ulice, by modlić się Koronką. Na legnickich skrzyżowaniach stanęli ludzie z różańcem w ręku. Koronka do Miłosierdzia Bożego to modlitwa, którą Pan Jezus podyktował św. siostrze Faustynie Kowalskiej w czasie prywatnego objawienia w 1935 roku w Wilnie. Koronkę najczęściej odmawia się o godz. 15.00, w godzinę śmierci Jezusa. Wielkim propagatorem kultu Miłosierdzia Bożego był ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. siostry Faustyny Kowalskiej, którego papież Benedykt XVI beatyfikował 28 września 2008 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Wierni z parafii Matki Bożej Częstochowskiej modlili się przy krzyżu na ul. Tulipanowej w Legnicy. Do modlitwy włączyli się także parafianie z parafii św. Jana Chrzciciela, tuż przy granicy z parafią św. Tadeusza Apostoła.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica oraz Gościa legnickiego