PARAFIA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W JELENIEJ GÓRZE-MACIEJOWEJ

Proboszcz: ks. Przemysław Newecki

 

Adres: ul. Wrocławska 58, 58-506 Jelenia Góra

Telefon: 503-772-631

 

Dekanat: Jelenia Góra Wschód

Kościół wzmiankowany w 1318 r.,  zachowany wzniesiony w 1681 r., przebudowany w XVIII w., restaurowany w XIX w. Jest to budowla murowana, założona na prostokącie, nakryta trójprzęsłowym sklepieniem krzyżowym, wieża z 1707 r. na osi korpusu od zachodu, zwieńczona ośmiobocznym hełmem z prześwitem. Dwuspadowy dach na korpusie, od południa kaplica grobowa, z dwoma kamiennymi portalami manierystycznymi z 1622 r. i drewniane okute drzwi późnogotyckie z przełomu XV i XVI w., przy ścianie szczytowej drewniana empora. We wnętrzu zachowało się barokowo-klasycystyczne wyposażenie, m.in. drewniane, polichromowane ołtarze z XVIII w. drewniana, polichromowana ambona z XVII w., kamienna chrzcielnica z końca XVI w. z drewnianym nakryciem z XVIII w., prospekt organowy, konfesjonał z końca XVIII w. rzeźby z XVIII i XIX w.

Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela. Komarno

Kościół wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w XV i XVI w., rozbudowany w 1780 r. i restaurowany w 1899 r. Jest to budowla, orientowana z dwuprzęsłową nawą, prostokątnym prezbiterium, kwadratową wieżą na osi korpusu, zwieńczoną barokowym hełmem z prześwitem. We wnętrzu drewniana empora w nawie, gotycki łuk tęczowy oddziela nawę od prezbiterium sklepionego krzyżowo, kamienny portal ostrołukowy w ścianie bocznej. We wnętrzu zachowały się m.in. figury św. Jana Chrzciciela i św. Barbary na ścianie tęczowej.

Kościół filialny pw. św. Józefa. Komarno (nieużytkowany)

Kościół wzniesio­ny przez ewangelików w latach 1769-72. Jest to budowla założona na planie ośmioboku nakryta dachem mansardowym uskokowym, ponad nim kopuła z dwoma bębnami  zwieńczona wieżą. W elewacjach dwa poziomy okien i portal z portykiem z dwoma kolumnami. Wnętrze nakryte drewnianą pseudokopułą, opasane dwukondygnacyjnymi drewnianymi emporami z kolumnami o dekoracyjnych, malowanych głowicach. W kościele zachowała się część pierwotnego wystroju z XVIII i XIX w., m.in. drewniany polichromowany ołtarz, drewniana ambona, drewniane figury oraz kamienny kartusz z I. poł. XVIII w.

NIEDZIELE:

– Jelenia Góra-Maciejowa: 8.00, 11.30

– Komarno: 10.00

 

DNI POWSZEDNIE:

17.00

Liczba mieszkańców: 2074

Odpust parafialny: 29 czerwca

Wieczysta adoracja: 23 kwietnia

Ulice w parafii:

Batalionów Chłopskich 1-24a, Dzierżonia, Dziwiszowska, Kaczawska 1-19, Kosynierów 1-5, Łączna 1-7, Maciejowska 1-9, Niećki 1-4, Trzcińska 1-31, Wiejska 128, Witosa 1-36, Wrocławska 1-116

Miejscowości należące do parafii:

Komarno