Jelenia Góra. Nowi lektorzy, akolici i szafarze Komunii [FILM]

Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski powierzył mężczyznom i jednej siostrze pełnienie konkretnych funkcji w Kościele.

W niedzielę 14 listopada w jeleniogórskim kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia biskup legnicki Andrzej Siemieniewski przewodniczył Eucharystii, podczas której pobłogosławił kilkunastu mężczyzn oraz siostrę zakonną do pełnienia funkcji w Kościele.

Część z nich została lektorami, inni akolitami lub nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej.

Nowi lektorzy będą sprawować swoje funkcje w parafiach: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kraśniku, św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze. Nowymi akolitami są mężczyźni z parafii pw. św. Marcina w Jaworze, Objawienia Pańskiego w Brenniku, Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach i św. Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim.

Nadzwyczajni szafarze pochodzą z parafii: pw. Matki Bożej Miłosierdzia z Jeleniej Góry-Cieplic, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze, św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie, św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze.

Homilia biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego:

Do zadań stałego lektora należy m.in czytanie słowa Bożego podczas liturgii, może on też przedstawiać intencje modlitwy powszechnej. Dodatkowo, już poza samą liturgią, może np. wspierać proboszcza w przygotowaniu wiernych do godnego przyjęcia sakramentów czy też w przygotowaniu i prowadzeniu katechezy dorosłych. Może także prowadzić małe grupy formacyjne i apostolskie, organizować kręgi biblijne, kursy ewangelizacyjne, pomagać w prowadzeniu rekolekcji zamkniętych, a także prowadzić katechezy dla różnych grup.

Akolita z kolei jest pomocą w parafii w ramach liturgii np. podczas samej jej celebracji (podaje księgę, wodę, kadzidło, rozkłada na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał, rozdaje w razie potrzeby wiernym Eucharystię, dokonuje puryfikacji naczyń, gdy nie ma diakona). Może także w przypadkach szczególnych wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji bez udzielania błogosławieństwa. Poza Eucharystią może np. wystawiać Najświętszy Sakrament w ramach nabożeństw. Wspiera duszpasterzy, pomagając w przygotowaniach liturgii albo odwiedzając chorych, zanosząc im Komunię Świętą w niedzielę. Tym samym angażują się w parafii w pomoc osobom chorym i potrzebującym.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO.

 

X