PARAFIA ŚW. MARCINA W JELENIEJ GÓRZE-SOBIESZOWIE

Proboszcz: ks. Adam Lasek

Wikariusz: ks. Daniel Prentki

 

 

Adres: ul. Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra

Telefon: 75-755-34-10

E-mail: parafiasobieszow@gmail.com

www.parafiasobieszow.pl

 

Dekanat: Szklarska Poręba

Parafiapw. św. Marcina

Kościół wzmiankowany w 1380 r. przebudowany w 1590 i 1647 r. Jest to budowla jednonawowa z prostokątną nawą i nieco węższym prezbiterium. Kościół nakryty dwuspadowym dachem, portale i okna o wykroju koszowym w kamiennych opaskach, wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym z lunetami. Wolnostojąca, kwadratowa wieża obok kościoła, założona na rzucie, w zwieńczeniu drewniana z ośmiobocznym hełmem z prześwitem. We wnętrzu późnobarokowe i rokokowe wyposażenie m.in. trzy ołtarze z 1785 r., polichromowana ambona i chrzcielnica z XVIII w., obrazy olejne i rzeźby z XVIII w., klasycystyczny prospekt organowy z początku XIX w. W murach magistralnych cztery kamienne epitafia z XVIII w. Przy elewacji północnej flankują portal kamienne figury św. Floriana i Leonarda z 1803 r.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana JezusaKościół wzniesiony przez ewangelików w latach 1744-45, polichromowany strop ukończony w 1777 r. Jest to budowla jednonawowa z siedmioosiowym podziałem elewacji, dwoma rzędami okien i drewnianymi emporami w nawie z trzech stron. Kościół nakryty łamanym dachem z lukarnami, z ośmioboczną drewnianą sygnaturką na kalenicy, zakończoną hełmem z prześwitem i zegarem z 1807 r. We wnętrzu polichromie iluzjonistyczne na stropie, obrazy olejne na parapetach empor. W kościele zachowały się m.in. drewniany, polichromowany ołtarz z 1745 r., ambona wsparta na figurze Mojżesza, chrzcielnica i prospekt organowy z XVIII w. oraz pojedyncze obrazy i rzeźby.

NIEDZIELE:

– kościół św. Marcina: 7.00, 9.00

– kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa: 10.30, 12.00, 18.00

 

DNI POWSZEDNIE:

7.00, 18.00

Liczba mieszkańców: 3697

Odpust parafialny: 11 listopada

Wieczysta adoracja: 2 maja