Jubileusz 10-lecia święceń prezbiteratu

14-ego września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w Domu Biskupa Legnickiego zgromadzili się kapłani, którzy w tym roku przeżywają 10 rocznicę święceń prezbiteratu. Sprawując Eucharystię pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego pragnęli oni wyrazić Bogu wdzięczność za przeżyte lata kapłaństwa oraz prosić o wszelkie łaski na dalsze jego lata. W homilii Ksiądz Biskup nawiązując do tajemnicy przeżywanego święta zachęcał, aby swoją posługę przeżywali stawiając zawsze w centrum tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz od Niego uczyli się posłuszeństwa wiary okazanego właśnie w misterium Krzyża.

Eucharystia oraz uroczysty obiad były też okazją do spotkania we wspólnocie kapłańskiej, która na co dzień posługuje w różnych miejscach Diecezji Legnickiej. W spotkaniu brał udział również ks. dr Piotr Zawadka, który w czasach seminarium był opiekunem obecnych księży.

Księża zgromadzeni na jubileuszu, którzy 22 maja 2010 roku przyjęli święcenia prezbiteratu w katedrze legnickiej z rąk biskupa Stefana Cichego:

ks. Łukasz Klimek, wikariusz w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu,

ks. Łukasz Misiak, sekretarz Biskupa Legnickiego,

ks. Bartosz Och, wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Świerzawie,

ks. Łukasz Rusinek, wikariusz w parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze,

ks. Damian Skrzypek, wikariusz w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie,

ks. Marek Suchecki, wikariusz w parafii Narodzenia NMP w Złotoryi,

ks. Przemysław Superson, wikariusz w parafii Podwyższeni Krzyża Świętego w Legnicy,

ks. Adam Szpotański, wikariusz w parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu,

ks. Arkadiusz Śliwiński, wikariusz w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Szklarskiej Porębie,

ks. Tomasz Ślazyk, wikariusz w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Lubinie,

ks. Krzysztof Zagrodny, wikariusz w parafii Narodzeni NMP w Lubinie,

ks. Daniel Zając, student teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.