Jubileusz Biskupa Stefana Regmunta

W dniu 6 stycznia Biskup Senior Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Biskup Stefan Regmunt będzie obchodzi jubileusz 25-lecia święceń biskupich.

Po ustanowieniu Diecezji Legnickiej w 1992 r. został inkardynowany do tejże diecezji i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Po erygowaniu 25 marca 1993 roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał Go na stanowisko rektora. W latach 1992-1994 pełnił funkcję dyrektora Studium Katechetycznego w Legnicy.

W 1992 r. został włączony do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. 17 listopada 1993 roku otrzymał tytuł honorowego kapelana Ojca Świętego.

3 grudnia 1994 roku Jan Paweł II powołał Księdza prałata dr. Stefana Regmunta do posługi biskupiej, przydzielając mu stolicę Castel Mediano i ustanawiając Go Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej.

Ojciec Święty Benedykt XVI 29 grudnia 2007 roku mianował bpa dr. Stefana Regmunta biskupem zielonogórsko-gorzowskim.

PAMIETAJMY W MODLITWIE O DOSTOJNYM JUBILACIE.

 

****

Pełny życiorys Biskupa Stefana Regmunta:

Urodził się 20 czerwca 1951 roku w Krasnymstawie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Lublinie, a po jej ukończeniu w roku 1965 wyjechał z rodzicami na Dolny Śląsk i zamieszkał w Jedlinie Zdroju. Naukę kontynuował w Wałbrzychu w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 i Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia. W 1969 roku, po zdaniu egzaminu dojrzałości, rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Studia przerwał, ponieważ dostał wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce „kleryckiej” w Bartoszycach. Po powrocie z wojska kontynuował we wrocławskim Seminarium Duchownym przygotowanie do kapłaństwa. W roku 1976 ukończył studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra teologii z zakresu liturgiki.

Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1976 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego.
Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz parafii pw. św. Jerzego i rektor kościoła pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Rekomendowany w 1981 roku na studia specjalistyczne z zakresu psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył obroną pracy doktorskiej.

W latach 1986-1992 pełnił funkcje prefekta i wicerektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W tym okresie sprawował również funkcję diecezjalnego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych oraz delegata Biskupa Diecezjalnego ds. Misji.

Po ustanowieniu Diecezji Legnickiej w 1992 r. został inkardynowany do tejże diecezji i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Po erygowaniu 25 marca 1993 roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał Go na stanowisko rektora. Ks. dr Stefan Regmunt prowadził jednocześnie zajęcia dydaktyczne ze studentami, wykładając psychologię w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Legnicy.

W latach 1992-1994 pełnił funkcję dyrektora Studium Katechetycznego w Legnicy.

W 1992 r. został włączony do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. 17 listopada 1993 roku otrzymał tytuł honorowego kapelana Ojca Świętego.

3 grudnia 1994 roku Jan Paweł II powołał Księdza prałata dr. Stefana Regmunta do posługi biskupiej, przydzielając mu stolicę Castel Mediano i ustanawiając Go Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej.

Święcenia biskupie przyjął z rąk Ojca Świętego w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1995 roku w Watykanie. Odtąd Jego motto stanowią słowa: „Servire in caritate” (Służyć w miłości).

21 stycznia tego roku w Katedrze Legnickiej odbyła się uroczysta inauguracja posługi biskupiej w Diecezji Legnickiej. Pasterskiej trosce Księdza Biskupa Stefana Regmunta powierzono dzieło ewangelizacji, nauczania katolickiego oraz odpowiedzialność za duszpasterstwo młodzieży, tworzenie struktur Akcji Katolickiej w Diecezji Legnickiej, duszpasterstwo powołań oraz duszpasterstwo osób niepełnosprawnych.

W latach 1996-2005 był Delegatem Episkopatu Polski ds. powołań oraz członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski i Przewodniczącym Sekcji Osób Niepełnosprawnych w tejże Komisji. W roku 2002 wspólnie z Caritas Polska był organizatorem Narodowej Pielgrzymki Osób niepełnosprawnych, udając się pociągiem specjalnym do Lourdes.

W roku 2007 powierzono mu funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. Służby Zdrowia działającego w strukturze Konferencji Episkopatu Polskiego.

Ojciec Święty Benedykt XVI 29 grudnia 2007 roku mianował bpa dr. Stefana Regmunta biskupem zielonogórsko-gorzowskim.

28 kwietnia 2015 roku złożył na ręce Ojca Świętego Franciszka prośbę o zwolnienie z urzędu Biskupa Diecezjalnego. Powodem prośby był stan zdrowia, domagający się podjęcia natychmiastowego leczenia.

W duchu odpowiedzialności za Kościół prosił Ojca Świętego, aby obowiązki mógł przejąć ktoś, kto w pełni zrealizuje aktualne potrzeby związane z życiem i działalnością lokalnego Kościoła.

5 maja 2015 r. otrzymał odpowiedź, w której Ojciec Święty – po rozważeniu przedstawionych racji – przychylił się do prośby i ze względów zdrowotnych przyjął rezygnację (kan. 401 §2 KPK). Przekazał też życzenia powrotu do zdrowia i zapewnienie o modlitwie o Bożą pomoc. Ojciec Święty w podjętej decyzji zaznaczył, że pragnie, aby pełnił dotychczasowy urząd do czasu wyłonienia i mianowania następcy.

23 listopada 2015 r. Ojciec Święty Franciszek wypełnił swoją obietnicę i mianował nowego Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Z tym dniem, do czasu ingresu nowego biskupa diecezjalnego 5 stycznia 2016 r., bp Stefan Regmunt  pełnił urząd Administratora Apostolskiego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

 

żródło: strona Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej