Jubileusz Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Zgorzelcu

W sobotę, 23 kwietnia 2022 r., w parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu, obchodziła jubileusz 30 lecia istnienia, działająca w niej Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dzieci żyjącego Boga”.

Wszystkich przybyłych powitała obecna liderka Wspólnoty, Anna Zienkiewicz, zapraszając do modlitwy uwielbienia. Z kolei Sylwia Mikołajczyk przedstawiła historię powstania i działalność Wspólnoty, która swoimi korzeniami sięga 1991 r. i inicjatywy podjętej przez 4 ówczesne pary należące do Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie, aby stworzyć grupę modlitewną.

To się udało i na przestrzeni kolejnych lat, podjęto formację w ramach Odnowy w Duchu Świętym. Dziś jest to wspólnota międzyparafialna, licząca ok. 30 członków, systematycznie uczestniczących w spotkaniach modlitewnych, ale także cieszy się gronem osób sympatyków, uczestniczących w spotkaniach sporadycznie. W ramach Wspólnoty działają także apostolaty modlitewne i diakonie, które mają własne cele i zadania: Diakonia Życia, Różaniec Rodzin, Apostolat „Margaretka”, Apostolat Modlitwy Wstawienniczej, Diakonia muzyczna. Członkowie wspólnoty aktywnie włączają się w życie parafii, z których pochodzą do współorganizowania świąt i uroczystości kościelnych.

Podczas święta, był także czas na świadectwa osób, które dzieliły się z innymi czego doświadczyły w swoim życiu dzięki otwarciu się na działanie Bożej łaski i darów.

W południe została odprawiona Msza św. której przewodniczył dziekan dekanatu Zgorzelec ks. Jan Kułyna, a wszystkich uczestników powitał proboszcz parafii ks. Maciej Wesołowski, który także wygłosił homilię.

Spotkanie zakończyła wspólna agapa w domu parafialnym.

Opiekunem wspólnoty jest obecnie ks. Stanisław Zaremba, który głosi konferencje, troszczy się o budowanie dobrych relacji między członkami i czuwa nad czystością depozytu wiary Kościoła Katolickiego.

Wszyscy chętni są mile widzialni na wspólnej modlitwie w każdy poniedziałek, najpierw podczas Mszy św. o godz. 18.00 a po niej na spotkaniu w salce. Ponadto można też uczestniczyć ww Mszy św. w intencji Wspólnoty i Wieczorach Uwielbienia (w kościele, w IV poniedziałki miesiąca).

Pełna fotorelacja na stronie NIEDZIELI LEGNICKIEJ.