Blog Detail

Jubileuszowa, XX pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa

W pierwszą sobotę września do Krzeszowa pielgrzymowały osoby niepełnosprawne oraz ich przyjaciele i duszpasterze. Do tronu Matki Bożej Łaskawej przybyło prawie 1,5 tys. osób. Była to jubileuszowa, XX pielgrzymka, która tym razem przebiegała pod hasłem „Maryja Oblubienica Ducha Świętego”. Spotkanie rozpoczęło się od katechezy, którą wygłosił ks. Artur Trela, dotychczasowy duszpasterz osób niepełnosprawnych, którego obowiązki przejął ks. Marcin Uryga. W południe Mszy św. przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Marek Mendyk. „Od Maryi chcemy uczyć się wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Ona usprawnia wszystkie nasze niepełnosprawności” – mówił we wstępie do modlitwy Biskup legnicki. Natomiast bp Marek w homilii mówił o Maryi, która jest Matką świętej nadziei. Przy ołtarzu stanęli księża z legnickiej Caritas, duszpasterze osób niepełnosprawnych oraz goście. Spotkanie osób niepełnosprawnych jest także okazją do uhonorowania osób i instytucji, które w szczególny sposób wspierają niepełnosprawnych w ich codziennym życiu. Tym razem wręczono 4 tytuły „Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych”. Po posiłku w bazylice odbył się koncert ewangelizacyjny, który zakończył tegoroczne spotkanie.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica i Niedzieli legnickiej

Honorowy tytuł „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych” za rok 2019 otrzymali:

  1. Pani Maria Krystyna OLECHOWSKA – od 2018 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych w Zgorzelcu. Od 2005 roku jest członkiem. Stowarzyszenia, w latach 2009-2018 pełniła funkcję skarbnika. Kontynuuje 22-letnią współpracę ze stowarzyszeniami o podobnym profilu z Czech i Niemiec. Zabiega o pozyskanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia – dzięki jej staraniom dokonano modernizacji kuchni przy parafii pw. Św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu.
  2. Pani Iwona SYSKA – od 20 lat pracuje charytatywnie na rzecz biednych, samotnych i bezdomnych (m. in. Organizacja wigilii dla samotnych). Przez ten czas codziennie wydaje obiady w klubie „Emaus” dla osób ubogich – wykazuje się cierpliwością, wyrozumiałością i serdecznością wobec niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. Angażuje się także w wydawanie żywności dla 250 osób. Służy pomocą ks. Proboszczowi Stanisławowi Śmigielskiemu.
  3. Pani Dorota KOĆ i Grupa NaJdziejowego Teatrzyku – Grupa NaJdziejowego Teatrzyku pod opieką Pani Doroty działa od 16 lat przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Nadzieja w Legnicy. Grupa Teatralna zrzesza osoby z niepełnosprawnością i jest miejscem realizowania ich talentów, a przez grę aktorską uczą się wyrażania swoich uczuć, współpracy w grupie i pracy dla innych. Przedstawienia przygotowywane są dwa razy w roku: z okazji Dnia Dziecka (od 10 lat) oraz Bożego Narodzenia. Widownię Grupy Teatralnej stanowią osoby niepełnosprawne i sprawne, dzieci i ich rodzice. Prowadzona działalność przyczynia się do integracji osób niepełnosprawnych ze sprawnymi, pełni rolę wychowawczą, przekazuje treści życia w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi.
  4. Pani Elżbieta SKUPIEŃ – od wielu lat bardzo aktywnie angażuje się
    w działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych na terenie Legnicy. Jest wolontariuszką w Ośrodku Pielęgnacyjno-Opiekuńczym „Samarytanin” Caritas Diecezji Legnickiej. Pani Elżbieta włącza się również w działanie Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych św. Ojca Pio. Pani Elżbieta od 7 lat wspomaga również opiekę nad niepełnosprawną Anią towarzysząc jej w turnusach rehabilitacyjnych, obozach i w innych ważnych momentach jej życia.