PARAFIA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KAMIENNEJ GÓRZE

Proboszcz: ks. Edward Bigos

Wikariusze: ks. Przemysław Rogusz, ks. Sławomir Dębowiak

Rezydent: ks. Bronisław Piśnicki

 

Adres: ul. Karola Miarki 31, 58-400 Kamienna Góra

Telefon: 75-744-21-15

 

Dekanat: Kamienna Góra Wschód

Kościół wzmiankowany w 1294 r., spalony przez husytów. Korpus i prezbiterium datuje się na XV w., dodatkową nawę i wieżę na XVI w., kościół przebudowano w XVIII w. Jest to budowla orientowana halowa, trzynawowa, z prezbiterium zakończonym prostokątnie i emporami nad nawami bocznymi. Kościół nakryto dwuspadowym dachem z kwadratową wieżą na osi, zakończoną tarasem z kamienną balustradą i nadbudowaną ze ściętymi narożami, zwieńczoną heł­mem z prześwitem i dzwonami z 1606 r. i z 1639 r.. Nad nawą środ­kową sklepienie krzyżowo-żebrowe, nad bocznymi kolebkowe, w kruchcie wewnętrznej, kamienny portal gotycki. We wnętrzu zachowały się m.in.: późnogotycki tryptyk z 1520 r., przeniesiony z Raszowa, neogotyckie ołtarze główny i boczny z końca XIX w., polichromowana ambona z końca XVIII w. kamienna chrzcielnica z drewnianą manierystyczną pokrywą z I płowy XVII i XIX w. prospekt organowy z 1885 r., obrazy, rzeźby z XVIII i XIX w. W murach obwodowych zespół kamiennych płyt nagrobnych i epitafiów mieszczańskich z lat 1599-1614. Na wieży

Kościół pomocniczy pw. Bożego Ciała, obecnie cmentarny.

Kościół wzniesiony w XVI/XVII w., przebudowany w 1883 r., obecnie jest to kaplica cmentarna. Jest to budowla jednonawowa z wydzielonym węższym prezbiterium, korpus nakryty dwuspadowym dachem z sygnaturką. Nawa nakryta sklepieniem sieciowym, a prezbiterium sklepieniem krzyżowym. We wnętrzuw prezbiterium zachował się neogotycki ołtarz, dwie rzeźby na konsolach w nawie oraz dwudziestowieczne witraże.

Kaplica filialna pw.Miłosierdzia Bożego.Janiszów

Kaplica wzniesiona w latach 90 XX w., ukończona w 2000 r. poświęcenia dokonał 17.04.2006 r. bp Stefan Cichy. Kaplica to nowa budowla o nieskomplikowanej bryle z krzyżem ponad dachem. We wnętrzu wystrój i wyposażenie współczesne.

NIEDZIELE:

– Kamienna Góra: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 (grudzień: 17.00)

– Janiszów: 9.00 (lipiec i sierpień-soboty: 19.00)

 

DNI POWSZEDNIE:

 6.30, 7.00, 18.00 (lipiec i sierpień: 7.00, 18.00-grudzień: 17.00)

Liczba mieszkańców: 9819

Odpust parafialny: 29 czerwca

Wieczysta adoracja: 13 maja

Ulice w parafii:

Antonówka Os., Asnyka, Boh. Getta, Broniewskiego, Browarowa, pl. Browarowy, Chopina, Drzymały, Fabryczna, pl. Grunwaldzki, Jedwabna, Jeleniogórska, Krótka, Lipowa, Lompy, Łączna, Łużycka, Miarki, Mickiewicza, Młyńska, Mostowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Okrzei, Papieża Jana Pawła II, Parkowa nr 2 i 4, Polna, Rybna, H. Sawickiej, Sienkiewicza, Słowiańska, Spacerowa, Sportowa, Stara, Szkolna, Szpitalna, Ks. Ściegiennego,  Towarowa, Wałbrzyska nr 2, Wałbrzyska 1-36, Al. Wojska Polskiego, pl. Wolności, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego

Miejscowości należące do parafii:

Dębrznik, Janiszów, Ptaszków