Katechumenat w diecezji legnickiej

W środę, 26 czerwca 2019 roku odbędzie się spotkanie dorosłych kandydatów do katechumenatu, który przygotowuje do przyjęcia sakramentu chrztu i pozostałych sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia – bierzmowania i Eucharystii. Katechumenat, który rozpoczynamy, zmierza do tego, aby osoby w nim uczestniczące zostały wdrożone w prawdy wiary i podstawowe doświadczenie chrześcijańskiego życia w kościelnej wspólnocie i by mogły przyjąć chrzest, wprowadzający je do Kościoła Katolickiego, w najbliższą Wigilię Paschalną, czyli w Wielką Noc, 3/4 kwietnia 2021 r.

Kilka osób już się zgłosiło. Podaję tę informację z zachętą, by ci, którzy chcą się przygotować do przyjęcia chrztu, bierzmowania i Eucharystii, jak najwcześniej zgłosili się: bezpośrednio do mnie albo do Kurii lub też do miejscowego Księdza Proboszcza, który pokieruje dalej.

Schemat przygotowania

 

Dla orientacji – myślę, że z korzyścią dla zainteresowanych – podam skrótowo schemat przebiegu przygotowania do Chrztu.

Ten proces wtajemniczenia dokonuje się na czterech płaszczyznach – czy w czterech nurtach:

  1. katechezy kerygmatyczne (biblijne). Te katechezy zasadniczo prowadzi biskup;
  2. wprowadzenie w znajomość prawd wiary (doktrynę Kościoła). Prowadzi to duszpasterz lub ktoś w jego imieniu;
  3. wprowadzenie w praktyczne aspekty życia chrześcijańskiego. Prowadzi to zazwyczaj wybrane małżeństwo, które ma doświadczenie wiary i życia chrześcijańskiego;
  4. przygotowanie do obrzędów liturgicznych i ich sprawowanie. Przygotowanie prowadzi osoba wyznaczona przez biskupa, a obrzędy sprawuje biskup.

Każdy z tych nurtów jest realizowany w odpowiednim gronie współpracowników i w stosowny sposób:

  1. katechezy kerygmatyczne są głoszone podczas spotkań wszystkich przygotowujących się do chrztu oraz towarzyszących im w formacji osób – a więc małżeństw, duszpasterzy i kandydatów na chrzestnych;
  2. aby wprowadzić kandydata do Chrztu w znajomość prawd wiary duszpasterz spotyka się indywidualnie z kandydatem; jeśli na terenie jego parafii mieszka więcej kandydatów, może spotykać się z wszystkimi jednocześnie;
  3. wprowadzenie w praktyczne aspekty życia chrześcijańskiego dokonuje się podczas spotkań kandydata do chrztu z małżeństwem, które towarzyszy katechumenowi w przygotowaniu do chrztu;
  4. wprowadzenie w obrzędy liturgiczne jest przeznaczone dla całej wspólnoty, podobnie jak głoszenie katechez (zob. p. 1). Obrzędy są sprawowane w szerszej wspólnocie – zazwyczaj w katedrze, z udziałem parafian i innych zainteresowanych osób.

Stopniowo będę przekazywał dalsze informacje. W miarę zainteresowań i biegu wydarzeń. Katechumenów – tych z naszej Diecezji oraz wszystkich na całym świecie polecam modlitwie zarówno indywidualnej jak i w naszych wspólnotach.

Szczegółowe omówienie tego procesu inicjacji wraz z katechezami można znaleźć na: http://chrzest966.pl/bp-z-kiernikowski-katechezy-inicjacyjne-dla-doroslych-kandydatow-do-chrztu-

Można też zajrzeć na mój blog. Tam jest wiele informacji. Zob. np. pod datą 28 listopada 2015 r.; 25 lutego 2010 r.; 18 lutego 2008 r.

 

bp Zbigniew Kiernikowski