Kolejna edycja 24h dla Pana za nami

W dniu 26/27 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie 24h dla Pana pod hasłem ,, Ratuj mnie, Panie’’ Był to czas spotkania z żywym Bogiem, który pragnie być pośród nas. Eucharystia, uwielbienie,  całodobowa adoracja , spowiedź – sprawiały, że mogliśmy na nowo odkrywać w sobie  miłość Jezusa. Zostały wygłoszone również liczne konferencje, które były zarówno świadectwem osobistej relacji z Panem, która ratuje i podnosi z naszych upadków, jak i również stanowiły wskazówkę do tego, jak otworzyć się na miłość Jezusa w codziennym życiu i Jego szczególną obecność wśród naszych życiowych niepowodzeń. Naszymi osobistymi refleksjami mogliśmy dzielić się podczas spotkań w grupach, ale także mieliśmy wówczas okazję słuchać świadectwa innych, tego w jaki sposób oni przeżywają swoją wiarę i relację z Jezusem- co było mocno wzbogacające i umacniające.

Osobiście , spotkanie 24 h dla Pan  było dla mnie odkryciem, tego w jak cudowny sposób Bóg nas umiłował, jak wielką wartość mamy w Jego oczach. Stała możliwość adoracji Pana Jezusa, przebywania z Nim uświadomiła mi jak wielkiego mam Boga. Boga, który zniża się do mnie, który nie krępuje się moich słabości i porażek, ale zawsze gdy tylko zawołam ,, Panie, ratuj mnie!’ jest przy Mnie i wiem , że gdy będę tonąć, On poda mi rękę.

24 dla Pana to czas wyciszenia, oderwania się od codzienności i zbliżenia się do Tego, który kocha najmocniej- Boga. Nasza wiara, relacja z Panem rodzi się ze słuchania. Słuchania innych, a także słuchania Jezusa, który puka i czeka, aż otworzymy na Niego drzwi, czyli znajdziemy dla Niego czas i miejsce w swoim sercu. Z pewnością warto stracić czas dla Jezusa, bo wówczas zyska się stokroć więcej.

Pełna fotogaleria na stronie Duszpasterstwa Akademickiego IKONA