Kolejne prace konserwatorskie w Krzeszowie

Na terenie Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie od wielu lat trwają prace konserwatorskie. Pomimo tego, że największe prace zostały już zakończone, to kompleks w dalszym ciągu wymaga systematycznej opieki fachowców.

Prace przewidziane na rok 2019 koncentrowały się na remoncie dachu kościoła brackiego pw. Św. Józefa, który w roku ubiegłym mocno ucierpiał na skutek silnego wiatru. W tym roku wymienione zostanie pokrycie dachowe na całej jego wschodniej części. Ponadto wymieniona zostanie kolejna połać dachowa na budynku klasztornym Sióstr Benedyktynek.

Renowacji zostaną poddane również kolejne freski w kościele św. Józefa.  Rozpoczął się tam IV etap renowacji fresków sklepiennych. Natomiast w tzw. Letnim Pawilonie na Wodzie znajdującym się nieopodal Krzeszowa trwa przedostatni etap renowacji malowideł Neunhertza.

Kolejnym przedsięwzięciem, które rozpocznie się w najbliższych dniach jest III i IV etap renowacji organów Michała Englera – jednego z najlepiej zachowanych instrumentów w Europie pod względem znajdującej się w instrumencie substancji pierwotnej.

Wspomniane prace to efekt współpracy wielu podmiotów, których wspólnym celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Wśród nich: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Część prac dodatkowych, m.in tych prowadzonych aktualnie w Krzeszówku (kolebce pocysterskiego opactwa) realizowane są ze środków niezależnych fundacji Europejska Perła Baroku oraz parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.

Foto Przemysław Groński, Europejska Perła Baroku

 

X