Komunikat Biskupa Legnickiego ws. wyborów do Rady Kapłańskiej

W związku z objęciem kanonicznym diecezji przez nowego Biskupa Legnickiego, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanony od 495-502 § 1)
oraz postanowieniami I Synod Diecezji Legnickiej i Statutu Rady Kapłańskiej, zarządzam wybory do Rady Kapłańskiej, które winny się odbyć na poziomie rejonów
do 15 listopada 2021 r.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym Prawem w skład Rady wchodzą:

a) z urzędu: wikariusz generalny, wikariusz biskupi, rektor Wyższego Seminarium Duchownego;

b) z nominacji biskupa: 6 prezbiterów;

c) z wyboru: dwóch proboszczów i dwóch wikariuszy z każdego rejonu duszpasterskiego diecezji legnickiej, czyli 16 prezbiterów.

Za przeprowadzenie wyborów w wyznaczonym terminie czynię odpowiedzialnym dziekana rejonowego w rejonie mu podległym. Wybory winny odbyć się, w sposób tajny, bezwzględną większością głosów.

Szczegółowy protokół z przeprowadzonych wyborów proszę przesłać do Wydziału Duszpasterskiego najpóźniej do końca listopada 2021 r.

 

† Andrzej Siemieniewski

Biskup Legnicki

 

DO POBRANIA:

 

X