Komunikat dot. organizowania uroczystości Pierwszych Komunii Świętych 2021

Przypominam, że w przypadku uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w roku 2021 obowiązuje dalej zarządzenie Biskupa Legnickiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku oraz korekta do tego zarządzenia z dnia 30 maja 2020 roku. Wspomniane dokumenty w swojej treści zawierają następujące wskazania:

– jeżeli dzieci z klas 1-3 uczęszczają na zajęcia szkolne nie ma przeciwskazań do zorganizowania zbiorowej Pierwszej Komunii Świętej zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi;

– w przypadku braku powrotu do szkoły istnieje możliwość indywidualnej Pierwszej Komunii Świętej. W liturgii biorą udział rodzice/opiekunowie oraz rodzina, z zachowaniem aktualnych norm rozporządzenia o liczbie osób w kościele;

– istnieje również możliwość zorganizowania Pierwszej Komunii Świętej w małych grupach, ale tylko na wyraźną prośbę rodziców/opiekunów;

– o terminie Pierwszej Komunii Świętej decyduje Ksiądz Proboszcz po wysłuchaniu głosów rodziców.

 

Ks. Robert Kristman
Wikariusz Generalny

 

DO POBRANIA: