Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej – 16 kwietnia 2020 (aktualizacja: 19.04, g. 17.40)

 

Aktualizacja: 19 kwietnia 2020, godz. 17.40

************

ILE OSÓB MOŻE UCZESTNICZYĆ W MSZACH ŚWIĘTYCH OD 20 KWIETNIA 2020 ROKU?

Obowiązuje limit: 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Ilość osób wylicza się na podstawie powierzchni danego kościoła

 

Uzasadnienie:

„w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny”

§ 9 ust. 1 pkt. 3 lit. b (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020)

 

************

ILE OSÓB MOŻE UCZESTNICZYĆ W POGRZEBIE OD 20 KWIETNIA 2020 ROKU?

Do 50 osób oprócz duchownego i pracowników zakładu pogrzebowego.

 

Uzasadnienie:

„na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.”

§ 9 ust. 1 pkt. 3 lit. b (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020)

 

Aktualizacja: 18 kwietnia 2020, godz. 14.30

Regulacje Biskupa Zbigniewa dotyczące duszpasterstwa w diecezji (Pierwsza Komunia, pogrzeby, nabożeństwa etc.) zostaną opublikowane na początku przyszłego tygodnia. Do tego momentu w posłudze duszpasterskiej stosujemy się do wcześniejszych zaleceń uwzględniając wszelkie aktualne normy państwowe.

Dzisiaj po opublikowaniu rozporządzenia Premiera zostaną tylko podane do wiadomości w niniejszym komunikacie:

– informacje dot. powierzchni na podstawie której mamy wyliczać liczbę osób mogących uczestniczyć w Mszy świętej

– liczba osób mogących uczestniczyć w obrzędach pogrzebowych.

 

Aktualizacja: 16 kwietnia 2020, godz. 19.18

Na podstawie „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” zostały przygotowane pytania i odpowiedzi wraz z uzasadnieniem wynikającym z powyższego dokumentu, które mam nadzieję ułatwią funkcjonowanie naszych wspólnot parafialnych.

Poniższa lista będzie aktualizowana w miarę pojawia się nowych zarządzeń państwowych, kościelnych i sanitarnych.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

************

CZY KSIĄDZ JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAKRYWANIA TWARZY PODCZAS SPRAWOWANIA EUCHARYSTII?

Nie.

 

Uzasadnienie:

„Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku (…) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”

§ 18 ust. 2 pkt. 6

 

************

CZY ZAKRYWANIE UST I NOSA OBOWIĄZUJE W KANCELARII PARAFIALNEJ?

Tak.

 

Uzasadnienie:

„(…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa (…) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”

§ 18 ust. 1 pkt. 2 lit. B

 

************

CZY WIERNI W KOŚCIOŁACH MUSZĄ ZASŁANIAĆ USTA I NOS?

Tak – podczas liturgii oraz poza nią.

 

Uzasadnienie:

„(…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa (…) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”

§ 18 ust. 1 pkt. 2 lit. b

 

************

W JAKI SPOSÓB WIERNI UCZESTNICZĄCY W EUCHARYSTII POWINNI PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ?

Twarz można odsłonić bezpośrednio przed przyjęciem Komunii świętej nie dotykając zewnętrznej części maseczki, następnie ją zasłonić

 

Uzasadnienie:

„Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie (…) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby”

§ 18 ust. 4 pkt. 2

 

************

CZY ORGANISTA POWINIEN MIEĆ ZAKRYTĄ TWARZ PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH W KOŚCIELE?

Nie

 

Uzasadnienie:

„Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku (…) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów”

§ 18 ust. 2 pkt. 4

 

************

CZY OSOBY USŁUGUJĄCE PODCZAS LITURGII I CZYTANIA SŁOWA BOŻEGO NP. LEKTORZY I MINISTRANCI (osoby niepełnoletnie w diecezji legnickiej mogą służyć przy ołtarzu dopiero w momencie przywrócenia zajęć w szkołach) MUSZĄ ZASŁANIAĆ TWARZ?

Tak. 

 

Uzasadnienie:

„(…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa (…) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”

§ 18 ust. 1 pkt. 2 lit. B

 

 

 

ks. Robert Bielawski
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Legnickiej Kurii Biskupiej

 

DO POBRANIA: