Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej – 4 kwietnia 2020 (aktualizacja: 9 kwietnia 2020)

1. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi[1] w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć:

a) do dnia 11 kwietnia 2020 r. (sobota) – maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (według zarządzenia Biskupa Legnickiego Msze święte są sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także –nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza, w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną[2]);

b) od dnia 12 kwietnia 2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego) do odwołania – maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i sprawujących posługę.

Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.

AKTUALIZACJA – 9 kwietnia 2020 roku:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia zostały przedłużone do 19 kwietnia ograniczenie związane z liczbą osób, która może uczestniczyć w celebracjach Mszy świętych-wynosi ona maksymalnie 5 osób
(według zarządzenia Biskupa Legnickiego Msze święte są sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także –nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza, w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną[2])

2. Zachęcam do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli duchowo przeżywać tajemnice Świętego Triduum Paschalnego. W celu ich głębszego przeżycia w  kościołach i w domach przygotowane zostały materiały duszpasterskie dostępne na diecezjalnej stronie internetowej w zakładce „Święte Triduum Paschalne – materiały”.

3. Telewizja TVT Zgorzelec będzie dokonywała transmisji z poszczególnych liturgii Święte Triduum Paschalnego, które będą dostępne dla ogółu wiernych na następujących paltformach:

– kanele telewizyjnym „Telewizja regionalna TVT”

– na stronie telewizji: www.tvtzgorzelec.pl/live

– na stronie diecezji: www.diecezja.legnica.pl

– w mediach społecznościowych diecezji: www.facebook.pl/diecezjalegnicka/live

Transmisja będzie prowadzona z Katedry Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Liturgii będzie przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski według następującego harmonogramu:

WIELKI CZWARTEK:

– Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.30

WIELKI PIĄTEK:

– Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.30

WIGILIA PASCHALNA – godz. 21.00

4. Powyższą transmisję będzie można również usłyszeć w Radiu PLUS Legnica:

– częstotliwości radiowe FM: 102,6 | 92,7 | 94,9 | 102,8 | 93,1

– poprzez stronę internetową: www.legnica.fm

– media społecznościowe Radia PLUS Legnica: www.facebook.com/legnica.fm

5. Przypominam, że wszelkie szczegółowe wskazania do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego dla duchowieństwa diecezji legnickiej oraz wskazania praktyczne w kwestiach organizacji poszczególnych dni znajdują się w „Zarządzeniu Biskupa Legnickiego ws. duszpasterstwa w stanie pandemii” z dnia 27 marca 2020 r.

 

ks. Robert Bielawski

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Legnickiej Kurii Biskupiej

 

_________________________________________________

[1] por. § 1 ust. 4  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2020 r., poz. 522) – zobacz oraz por. § 8 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r., poz. 566) – zobacz

[2] por. rozdz. 1, pkt. 2 „Zarządzenia Biskupa Legnickiego ws. duszpasterstwa w stanie pandemii” z dnia 27 marca 2020 r. – zobacz

Scroll Up