Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej

Przewielebni Księża posługujący w Diecezji Legnickiej!

W związku z sygnałami, które w ostatnich dniach docierają do Legnickiej Kurii Biskupiej, dotyczącymi ks. Andrzeja Bakuna, informuję, że Biskup Legnicki w piśmie z dnia 12 września 2020 roku (ldz. 386/SBL/2020) skierowanym do Biskupa Charkowsko-Zaporoskiego poinformował, że stała praca i jakakolwiek pomoc duszpasterska ze strony tego kapłana w Diecezji Legnickiej nie jest możliwa, i to określa jego aktualny status w naszej diecezji.

Proszę więc Przewielebnych Księży o uwzględnienie tej informacji w sytuacji ewentualnego zgłoszenia się ks. Andrzeja Bakuna z propozycją pomocy duszpasterskiej z jego strony lub prośbą o możliwość skorzystania z pomocy parafii wobec niego.

 

 

Z wyrazami oddania w Panu

ks. prał. Robert KRISTMAN
wikariusz generalny

 

DO POBRANIA:

 

 

 

 

X