Komunikat o posiedzeniu Gremium Zasadniczego Rady Katolików Świeckich – 15 stycznia 2020

KOMUNIKAT
o posiedzeniu Gremium Zasadniczego Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim
(15 stycznia 2020 r.)

 

W posiedzeniu, które odbyło się w Domu Biskupa wzięli udział JE ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki  i członkowie Gremium Zasadniczego Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim.

Przewodniczący Zarządu Rady Stanisław Andrzej Potycz przedstawił informację o aktualnej działalności Rady. Poinformował w szczególności o tym, że 9 listopada 2019 r. Rada zorganizowała (w auli WSDDL) konferencję naukową pt. „Katolik świecki wobec wyzwań współczesnej kultury”, a 23 listopada 2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Gremium Poszerzonego Rady.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady była dyskusja nad planem działania Rady na 2020 rok, w trakcie której rozpatrywano następujące propozycje: – zorganizowania rekolekcji dla członków Rady (Gremium Zasadnicze i Gremium Poszerzone) i zaproszonych osób; – kontynuowania cyklu wykładów bp. Z. Kiernikowskiego z cyklu „Wiara i życie”, a także monotematycznych, np. poświęconych takim tematom jak: „Patriotyzm”, „Judaizm a chrześcijaństwo”, „Prawo i wolność”; – zorganizowania kolejnej konferencji naukowej jesienią 2020 r.; – organizowania spotkań członków Gremium Zasadniczego Rady w różnych miejscowościach Diecezji z wiernymi w celu informowania ich o działalności Rady i pozyskiwania nowych członków Gremium Poszerzonego Rady; – organizowania cyklicznych (np. dorocznych) Marszów Mężczyzn z Diecezji Legnickiej. Uzgodniono, że Zarząd Rady przeanalizuje zgłoszone projekty pod kątem ich realizacji.

Spotkanie zakończyło Słowo Biskupa Legnickiego, który rozpoczął je rozważaniami na temat łaski Pana i słuchaniu Słowa Bożego (Ps 89, Jk 1, 26-27 i rozdział 3 Listu św. Jakuba). Zauważył przy tym, że: „Poganie wiele się modlą, a chrześcijanie słuchają”. Mówił też – nawiązując w szczególności do Listu św. Pawła do Kolosan (Kol 1, 21-23) – o wierze: „Miłość przychodzi z wiary, a nie wiara z miłości”, „Miłością jest Pan Bóg, a nie człowiek”, „O miłości dowiem się przez wiarę”, „Wiara działa przez miłość”, „Pan Jezus nie modlił się o to, aby uchronić Piotra, ale żeby nie ustała jego wiara”. Przytaczając zaś słowa z Księgi Rodzaju: „Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę” (Rdz 15, 6) powiedział, że fragment ten powinien być tak przetłumaczony: „Abraham uwierzył Panu Bogu i dobrze na tym wyszedł”.  Pasterz Legnicki wspomniał też o biblijnej wizji mężczyzn wskazując na wiodące postaci z Biblii, takie jak: Abraham, Dawid, Hiob, Jeremiasz. Znaczną część swojego Słowa Biskup Legnicki poświęcił Soborowi Watykańskiemu II (1962-1965), podkreślając jego znaczenie dla Kościoła Katolickiego i zachęcając do studiowania dokumentów soborowych.

 

Legnica, dnia 18 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Zarządu
Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim
Stanisław Andrzej Potycz