Komunikat o posiedzeniu Gremium Zasadniczego Rady Katolików Świeckich – 16 września 2020

KOMUNIKAT
o posiedzeniu Gremium Zasadniczego Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim
(16 września 2020 r.)

 

W posiedzeniu, które odbyło się w Domu Biskupa w Legnicy wzięli udział JE ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki  oraz członkowie Gremium Zasadniczego Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim.

Przewodniczący Zarządu Rady Stanisław Andrzej Potycz przedstawił informację o aktualnej działalności Rady, która – z uwagi na pandemię koronawirusa – została wstrzymana na kilka miesięcy. Przed pandemią odbyło się posiedzenie Zarządu Rady (20 stycznia 2020), podczas którego uzgodniono plan działania Rady na 2020 r. i trzecie posiedzenie Gremium Poszerzonego Rady (12 lutego 2020 r.). Przewodniczący Zarządu poinformował też, że skład Gremium Zasadniczego Rady został uzupełniony – za zgodą Biskupa Legnickiego – o osobę Pana Andrzeja Boj Wojtowicza, artysty malarza, zamieszkałego w Borowicach, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1990). 

Następnie Biskup Legnicki omówił Instrukcję Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie myśli ewangelizacyjnej Kościoła”, zatwierdzoną 27 czerwca 2020 r. przez Ojca Świętego Franciszka. Biskup podkreślił znaczenie instrukcji i poprosił członków Rady o przesłanie mu drogą mailową – po lekturze instrukcji – nasuwających się im pytań i refleksji, do których  ustosunkuje się podczas następnego posiedzenia Rady.

Rozważano też możliwość zorganizowania w Legnicy lub innej miejscowości Diecezji Legnickiej wystawy medali poświęconych Janowi Pawłowi II zawierającej kolekcję przygotowaną z okazji setnej rocznicy Jego urodzin.

Ustalono ponadto, że następne posiedzenie Gremium Zasadniczego Rady odbędzie się 9 grudnia 2020 r. (środa), godz. 18.00 (m.in. z prelekcją p. Andrzeja Boj Wojtowicza poświęconego wierze i sztuce), a Gremium Poszerzonego tej Rady 21 listopada 2020 r. (sobota), godz. 10.00.

         

Przewodniczący Zarządu
Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim
Stanisław Andrzej Potycz