Komunikat o posiedzeniu Gremium Zasadniczego Rady Katolików Świeckich

W posiedzeniu, które odbyło się w Domu Biskupa wzięli udział JE ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki  i członkowie Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim (Rada).

Przewodniczący Zarządu Rady Stanisław Andrzej Potycz przedstawił informację o aktualnej działalności Rady. Poinformował w szczególności o:

– posiedzeniu inauguracyjnym Gremium Poszerzonego Rady, które odbyło się 21 września 2019 r. w auli WSDDL z udziałem ponad 50 osób;

– przygotowaniach do zaplanowanej na 9 listopada 2019 r. (godz. 10.00, aula WSDDL) konferencji organizowanej przez Radę pt. „Katolik świecki wobec wyzwań współczesnej kultury”, do udziału w której zostali zaproszeni jako prelegenci: ks. prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, red. Grzegorz Górny i dr Zbigniew Rudnicki;

działaniach mających na celu wznowienie wtorkowych spotkań Biskupa Legnickiego ze słuchaczami Radia Plus Legnica. 

 Kolejnym punktem posiedzenia Rady była prelekcja pt. „Powrót do dziedzictwa św. Jana Pawła II i jego nauczania dotyczącego miejsca katolików w świecie” wygłoszona przez Bernarda Marka Adamowicza – członka Rady. Prelegent w swojej wypowiedzi skoncentrował się na omówieniu kilku wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II:

– Tak więc, aby w pewnej mierze rozproszyć Pańskie obawy […] radziłbym lekturę św. Augustyna. Ileż razy zwykł on powtarzać: Vobis sum episcopus, vobiscum christianus (Dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem). Zastanawiając się dobrze, o ileż więcej znaczy to christianus niż episcopus – nawet gdyby chodziło o Biskupa Rzymu (odpowiedź na pytanie o miejsce, godność i odpowiedzialność Papieża; Vittorio Messori, „Przekroczyć próg nadziei”, Lublin 1994);

– My wierzymy w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, w Chrystusa, który obecny jest tu i teraz, który jedyny może zmieniać i zmienia: człowieka i świat, nadając mu nowy kształt (podczas audiencji dla Ruchu Comunione e Liberazione z okazji jubileuszu 30-lecia tego Ruchu, Rzym 21.09.1984);

– Wiara umacnia się, kiedy jest przekazywana (encyklika „Redemptoris Missio”, 2);

– Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie (kongres włoskich organizacji kościelnych zajmujących się kulturą, 16.01.1982 i list powołujący Papieską Radę ds. Kultury, 20.05.1982);

– Być chrześcijaninem w naszych czasach oznacza być twórcą komunii w Kościele i w społeczeństwie (encyklika „Slavorum Apostoli”, 27).

Po wykładzie wywiązała się długa, interesująca dyskusja, w której jako pierwszy głos zabrał bp Zbigniew Kiernikowski. Na koniec dyskusji zauważono, że druga – po wykładzie senatora Rafała Ślusarza pt. „Świeccy w Kościele” wygłoszonym podczas poprzedniego posiedzenia Rady – prelekcja dot. katolików świeckich i pogłębione dyskusje po obu wykładach świadczą o potrzebie podejmowania tej tematyki oraz wskazują na zasadność zorganizowania przez Radę konferencji pt. „Katolik świecki wobec wyzwań współczesnej kultury”.