Komunikaty duszpasterskie – 10 września 2021

SPRAWY BIEŻĄCE

1. Na najbliższą niedzielę, 12 września jest przygotowana „Odezwa Wikariusza Generalnego” Fragmenty zaznaczone pogrubioną czcionką należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Diecezji Legnickiej, a przed błogosławieństwem końcowym i rozesłaniem odśpiewać hymn do Ducha Św. i odmówić modlitwę za biskupa. Całość dostępna >>tutaj<<

2. Kongregacja dla Kościołów Wschodnich z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemii wskazała w marcu bieżącego roku, że preferowanym terminem zebrania ofiar na utrzymanie miejsc świętych w Ojczyźnie Jezusa jest niedziela przed Świętem Podwyższenia Krzyża Świętego, która w tym roku przypada 12 września. 

3. Najważniejszym wydarzeniem dla naszego Kościoła lokalnego w ciągu najbliższych dni będzie ingres Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego w dniu 20 września br. o godz. 12.00. Pamiętajmy w sposób szczególny podczas modlitwy osobistej oraz wspólnotowej w naszych parafiach o Księdzu Biskupie wyjednując wszelkie potrzebne łaski w głoszeniu biskupiego orędzia: „Bóg jest Miłością”. Zachęcam do wzięcia udziału w uroczystościach, według własnych możliwości, wraz ze swoimi parafianami.

4. W związku ze zbliżającym się 20 września ingresem Biskupa Legnickiego zostały przygotowane informacje porządkowe, które znajdują się >>tutaj<<

5. Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA – Fundusz Kościelny zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i remonty zabytkowych obiektów sakralnych i kościelnych (w szczególności: remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i odgromowej). Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2021 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dopiskiem „Fundusz Kościelny” ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny Informujemy, że porad i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 8:00 – 14:00 udziela Anna Dubińska-Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl

6. Biskup Legnicki z dniem 10 sierpnia br. erygował Ośrodek Formacji Diakonów Stałych Diecezji Legnickiej im. Św. Wawrzyńca. Dyrektorem Ośrodka ustanowił ks. dra Tomasza Czernika, a wicedyrektorem ks. mgr-lic. Tomasza Kwietnia. W minionym tygodniu na każdą z parafii został wysłany list Księdza Dyrektora, który dołączam do niniejszych komunikatów. Informuję, że do końca przyszłego tygodnia zostanie uruchomiona zakładka na stronie diecezji, gdzie Przewielebni Księża będą mogli odnaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące formacji, rekrutacji ws. diakonatu stałego.

7. Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski po konsultacjach z osobami odpowiedzialnymi za formację w Wyższym Seminarium Duchownym, postanowił wraz z Biskupem Świdnickim Markiem Mendykiem o utworzeniu domu formacyjnego dla etapu propedeutycznego wspólnego dla diecezji legnickiej i świdnickiej. Ośrodek ten w tym roku będzie się mieścił w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 50 w Legnicy. Pełna treść komunikatu >>tutaj<<

8. Legnicka Kuria Biskupia przypomina wszystkim Księżom o konieczności posiadania upoważnienia do parkowania przed budynkiem kurialnym. Bezterminowe upoważnienie każdy ksiądz może otrzymać na furcie. Osoby świeckie oraz interesanci mogą otrzymać upoważnienie jednodniowe. Chcemy uporządkować kwestię pozostawiania samochodów, aby księża oraz interesanci urzędów kościelnych mieli zapewnione miejsca parkingowe. Dziękujemy za zrozumienie.

9. Referat ds. Mediów Legnickiej Kurii Biskupiej zaprasza na kurs dotyczący fotografowania i filmowania. Zostanie on zorganizowany w dniu 6 listopada 2021 roku w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. Rozpoczęcie o godz. 10.00 (czas trwania to około 3,5 godziny). Koszt kursu wynosi 100 zł. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają 5-letnie upoważnienia Legnickiej Kurii Biskupiej do filmowania i fotografowania podczas uroczystości kościelnych ważne na terenie całego kraju. Zgłoszenia kierujemy na adres e mail: media@diecezja.legnica.pl

10. W trosce o formację służby liturgicznej bardzo serdecznie Mateusz Rycek, duszpasterz Służby Liturgicznej, zaprasza Ceremoniarzy, Lektorów i Ministrantów ze wszystkich parafii diecezji legnickiej wraz z Duszpasterzami do udziału w dniu skupienia, który odbędzie się w sobotę 25 września 2021 roku w diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Zgłoszenia grup do 21 września przyjmuje pod numerem: tel. 513-982-146 lub drogą elektroniczną na e-mail: ministrant@diecezja.legnica.pl. Szczegółowy program powinien dotrzeć do każdej parafii poprzez kolporterów, a także znajduje się >>tutaj<<

11. Zwracam się z prośbą do wszystkich księży o wysyłanie na adres: duszpasterski@diecezja.legnica.plwszelkich terminów, które miałyby się znaleźć w kalendarium duszpasterskim 2021/2022. Ułatwi to nam wprowadzenie całości kalendarium w elektroniczny kalendarz znajdujący się na stronie internetowej diecezji legnickiej.

12. W wydziale duszpasterskim jestem do dyspozycji księży od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wtorku w godzinach 9.00-14.00. Bardzo serdecznie zapraszam do podzielenia się wszelkimi sugestiami i propozycjami wobec wydziału, tak, by stawał się on pomocą w działaniach duszpasterskich na parafii.

13. W ostatnich dniach Biskup Legnicki podjął następujące zmiany personalne:

– ks. Bogusław Drożdż – wyznaczony na osobę odpowiedzialną za konsultacje synodalne w związku z przygotowaniami do Synodu Biskupów nt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”,

– ks. Mariusz Habiniak – odwołany z funkcji asystenta kościelnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej,

– ks. Robert Kristman – ustanowiony asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej.