Komunikaty duszpasterskie – 17 września 2021

SPRAWY BIEŻĄCE

1. Najważniejszym wydarzeniem dla naszego Kościoła lokalnego w ciągu najbliższych dni będzie ingres Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego w dniu 20 września br. o godz. 12.00. Pamiętajmy w sposób szczególny podczas modlitwy osobistej oraz wspólnotowej w naszych parafiach o Księdzu Biskupie wyjednując wszelkie potrzebne łaski w głoszeniu biskupiego orędzia: „Bóg jest Miłością”. Zachęcam do wzięcia udziału w uroczystościach, według własnych możliwości, wraz ze swoimi parafianami. W związku ze zbliżającym się 20 września ingresem Biskupa Legnickiego zostały przygotowane informacje porządkowe, które znajdują się >>tutaj<<.

2. W ramach formacji stałej prezbiterów diecezji legnickiej ks. Leopold Rzodkiewicz zaprasza wszystkich księży z roczników święceń 2017-2020 na dzień skupienia w dniu 18 września(sobota). Spotkanie odbędzie się w Legnicy, w budynku WSD pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Rozpoczęcie o godz. 9.30.

3. Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski podjął decyzjępotwierdzającą Piotra Kruczyka jako Duszpasterza Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Legnickiej i zezwolił na celebrowanie liturgii według norm sprzed reformy liturgicznej z 1970 roku w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy w każdą niedzielę o godz. 18.00.

4. Pragnę poinformować, że zostały uruchomione dwie platformy na stronie diecezji legnickiej. Pierwsza związana z Ośrodkiem Formacji Diakonów Stałych Diecezji Legnickiej (diecezja.legnica.pl/diakonatstaly), gdzie znajdują się wszelkie potrzebne informacji i dokumenty związane z formacją oraz zgłaszaniem kandydatów. Druga dotycząca Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Legnickiej (diecezja.legnica.pl/trydent), gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące celebracji tzw. Mszy świętej trydenckiej oraz kontakt do ks. Piotra Kruczyka, duszpasterza w/w środowiska.

5. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji ministra należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem systemu EBOIw terminie do 31 października 2021 roku. W edycji programu Ochrona zabytków 2022 dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku jest skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow4. Informujemy, że pomocy i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 8:00 – 14:00 udziela Anna Dubińska-Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl

6. Już dzisiaj w imieniu Biskupa Legnickiego chciałbym zaprosić wszystkich Przewielebnych Księży Dziekanów na „Konferencję Dziekanów”, która odbędzie się 21 października 2021 roku (czwartek) od godz. 00. List z zaproszeniem otrzymają Księża w przyszłym tygodniu wraz ze szczegółowym planem spotkania.

7. Zapraszam na spotkania duchowieństwa w rejonach duszpasterskich,
w następujących terminach:

– 25 października (poniedziałek) – rejon legnicki oraz lubińsko-polkowicki (Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy);

– 27 października (środa) – rejon jeleniogórsko-kamiennogórski (sala w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Pankracego w Jeleniej Górze, przy bazylice)

– 28 października (czwartek) – rejon bolesławiecko-zgorzelecki (sala w Bolesławieckim Ośrodku Kultury);

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 19.30, a planowane zakończenie o godz. 21.00. Podczas spotkań będzie poruszany temat związany z Synodem Biskupów 2023 na etapie lokalnym w naszej diecezji. Słowo do wszystkich skieruje Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski oraz prof. Aleksander Bańka, delegat KEP na Synod Biskupów 2023.

8. Przypominam, że 26 września (niedziela) będziemy przeprowadzali w swoich parafiach coroczne badania niedzielnych praktyk religijnych ( dominicantes i communicantes), a także dodatkowo odpowiadali na pytania dotyczące zabytków nieruchomych. Prosiłbym, by wszystkie formularze zostały dostarczone do 31 października, do wydziału duszpasterskiego, a najlepiej, jeżeli jest taka możliwość, gdyby Księża Proboszczowie uzupełnione kwestionariusze przywieźli ze sobą na spotkania rejonowe. W razie potrzeby dołączam formularz w wersji elektronicznej do niniejszych komunikatów.

9. W wydziale duszpasterskim będziemy przygotowywali obrazki kolędowe. W ciągu najbliższych tygodni zostanie przygotowany projekt oraz przedstawiony wszystkim Przewielebnym Księżom Proboszczom. Zamówienia obrazków będą dobrowolne wedle indywidualne zapotrzebowania i zrealizowane na początku grudnia.

10. W ostatnich dniach Biskup Legnicki podjął następujące zmiany personalne:

– ks. Krzysztof Czerwiński – ustanowiony diecezjalnym moderatorem Domowego Kościoła.