Komunikaty duszpasterskie – 22 stycznia 2021

1. Papież Franciszek w Liście Apostolskim w formie Motu proprio „Aperuit illis” ustanowił III Niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego. Jak podkreślał we wspomnianym liście
ta Niedziela powinna być „poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego” oraz sprawić, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Zachęcam wszystkich, by podczas każdej z niedzielnych Mszy świętych (24 stycznia) nastąpiła uroczysta intronizacja Pisma Świętego, by zostały przygotowane Celebracje Słowa Bożego w różnych formach: nabożeństw, lectio divina. Materiały duszpasterskie ułatwiające organizację tych celebracji przygotowanie przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II znajdują się >>tutaj<<.

2. We wtorek (26 stycznia) będziemy obchodzili Dzień Islamu w Kościele katolickim pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie chroniąc miejsca kultu”.

3. W niedzielę 31 stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau – obchodzony będzie w Kościele Światowy Dzień Trędowatych. Będzie on okazją do modlitwy za tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym schronie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych. 

4. 2 lutego będziemy obchodzili Święto Ofiarowania Pańskiego, które jednocześnie jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Biskup Legnicki zaprasza wszystkie osoby życia konsekrowanego z diecezji legnickiej na adorację, konferencję ascetyczną i Eucharystię do katedry legnickiej o godz. 10.30 podczas której nastąpi odnowienie ślubów zakonnych. Przypominam, że ofiary składane tego dnia do puszek są przeznaczone na zgromadzenia kontemplacyjne. Zebrane ofiary należy wpłacić do kasy kurialnej.

5. Na każdą parafię naszej diecezji powinny już dotrzeć materiały duszpasterskie wydane z racji 100. rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Specjalny zeszyt wydany pod patronatem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski zawiera m.in: tematyczne dokumenty Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski oraz refleksje teologiczno-pastoralne związane z jubileuszem (m.in.: nabożeństwa na każdy pierwszy piątek 2021 r.) W niedzielę 10 stycznia br. Msza św. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie zainaugurowała obchody 100. rocznicy poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu. Uroczystości zakończą się ponownym poświęceniem narodu polskiego Sercu Pana Jezusa 11 czerwca, którego dokona przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki w obecności członków episkopatu. W łączności z uroczystościami w Krakowie akt poświęcenia zostanie złożony w każdej parafii. 

6. Caritas Diecezji Legnickiej zwraca się do z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Koszt skarbonki uzależniony jest od ilości zamówienia (w ubiegłym roku cena za sztukę wynosiła 0,30 zł brutto). Zapotrzebowanie należy zgłosić do 04 lutego telefonicznie (76 724 43 00) lub mailowo (kontakt@caritaslegnica.pl). 

7. Stworzona została aplikacja do organizacji służby liturgiczne w parafii. Mogą z niej skorzystać księża, ale także ministranci. Aplikacja o której mowa to „Appostoł”. Przed oficjalnym uruchomieniem programu twórcy przeprowadzili testy aplikacji w kilku parafiach. Okazało się, że dzięki niej w niektórych wspólnotach zwiększyła się frekwencja ministrantów przy ołtarzu. Pojawili się też nowi kandydaci. Aplikacja ma kilka funkcji. Można stworzyć kalendarz z asystami i innymi wydarzeniami, pełni też rolę komunikatora. Dla księży, którzy przydzielają ministrantom punkty za asysty, tworzy też ranking, który jest motywujący dla wielu młodych ludzi. Aplikacja wysyła też powiadomienia ministrantom z przypomnieniem o zbiórce, czy o obowiązkowym służeniu. Więcej na stronie: appostol.pl

8. Na stronie internetowej diecezji legnickiej została uruchomiana zakładka „Rok św. Józefa”. Zachęcam wszystkich Przewielebnych Księży Proboszczów do podzielenia się wszelkimi inicjatywami podejmowanymi w parafii z racji trwającego roku ku czci św. Józefa poprzez przesłanie wiadomości na e-mail: duszpasterski@icloud.com. Dzięki temu stworzymy wspólny kalendarz wydarzeń w diecezji legnickiej.

9. Już po raz 3. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży rozpoczęło akcję pt. Polak z sercem. Ma ona na celu zebranie darów materialnych oraz środków finansowych, które powędrują
do Polaków mieszkających za wschodnią granicą, głównie na Białorusi i Ukrainie. W tym roku nowością jest to, że można pomóc nie wychodząc z domu, a to dzięki aplikacjieDaromat. Swoją cegiełkę można również dołożyć poprzez darowiznę na rzecz Fundacji dla Młodzieży z dopiskiem „Polak z sercem” lub poprzez wysłanie sms-a o treści „Kresy”. Darowiznę można przekazać na: „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, numer KRS 0000339553, nr konta: 26 1090 2590 0000 0001 3751 6623 z dopiskiem: Polak z sercem. Lub wysyłając sms o treści: KRESY, na numer 72052 (koszt 2,46zł z VAT)

10. Ksiądz Biskup Michał Janocha Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP przekazał w uzgodnieniu z Panią Profesor Bogumiłą Rouba i Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Kalendarium niezbędnych działań w zakresie konserwacji zapobiegawczej i bieżącej opieki nad zabytkowymi kościołami w postaci komunikatora dźwiękowego i wersji tekstowej, które są adresowane do Księży Proboszczów i Administratorów zabytkowych świątyń. W Kalendarium zawarte są przydatne informacje i porady, dotyczące niezbędnych działań w zakresie konserwacji zapobiegawczej i bieżącej opieki nad zabytkowymi kościołami, które odpowiadają poszczególnym miesiącom roku. 

11. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji legnickiej zaprasza do udziału w modlitewnej krucjacie 40 Dni dla Życia. 960 godzin, godzin, które mogą uratować życie! Każdy, kto chce się włączyć w akcję, wybiera sobie dogodny dla siebie termin i godzinę, następnie poprzez kontakt z koordynatorami wydarzenia wpisuje się do kalendarza modlitwy umieszczonego
na stronie internetowej KSM, zobowiązując się tym samym do poświęcenia całej godziny na modlitwę. Więcej informacji na temat akcji na stronie www.40dnidlazycia.pl Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy:  zapisy@40dnidlazycia.pltelefonicznie pod numerem 513 129 362 lub przez formularz kontaktowy na stronie www.ksm.legnica.pl

12. Już dzisiaj informuję, że Biskup Legnicki przygotowuje list pasterski związany z różnymi inicjatywami przeżywanymi w diecezji w Roku Pańskim 2021. List będzie do odczytania
w VI Niedzielę zwykłą (14 lutego br.).