Komunikaty duszpasterskie – 29 października 2021

1. Dziękuję wszystkim księżom za udział w spotkaniach rejonowych w dniach 25-28 października br. Mam nadzieję, że podjęta tematyka przybliżyła kwestię związane z synodem oraz praktyczne zastosowanie pewnych metod i działań w naszych wspólnotach parafialnych.

2. Chciałbym przypomnieć kilka informacji związanych z najbliższą uroczystością: „Msza święta sprawowana w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu nie powinna mieć charakteru pokutnego oraz sprawiać pozorów, że jest sprawowana jako pogrzebowa. Dlatego podczas tej Mszy nie używa się szat koloru fioletowego, lecz koloru białego lub złotego. Tego dnia można sprawować procesję na cmentarz z pięcioma stacjami oraz pobłogosławić lampki, znicze i kwiaty. W dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych każdemu kapłanowi wolno celebrować trzy Msze święte w zależności od potrzeb: jedną według własnej intencji lub intencji ofiarodawcy, drugą za wszystkich zmarłych, a trzecią w intencjach Ojca Świętego. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek. Dozwolona jest Msza pogrzebowa”. W materiałach programu duszpasterskiego na rok 2020/2021 znajdziemy w Zeszycie homiletycznymsugestie do homilii (str. 201).

3. Penitencjaria Apostolska potwierdziła i przedłużyła na cały listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 roku. Treść dekretu >>tutaj<<

4. Przypominam słowa abpa Stanisława Gądeckiego, które zawarł w swoim apelu w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych: „(…) w trosce o zdrowie i życie nasze oraz naszych bliźnich, w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, kolejny raz zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych”.

5.W imieniu ks. Piotra Zawadki, ekonoma diecezji legnickiej, przypominam, że w dniach 1-2 listopada, tradycyjnie już podejmujemy kwestę na cmentarzach parafialnych na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, gdzie kształcą się szafarze sakramentów zbawienia. Prosimy, aby w parafiach, gdzie nie ma cmentarza parafialnego, zbiórkę tę przeprowadzić w kościołach. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za troskę o właściwą formację duchowieństwa, a zebrane ofiary prosimy o wpłacanie do kasy Legnickiej Kurii Biskupiej.

6. W pierwszy czwartek miesiąca zachęcam do organizacji nabożeństwa przed Najświętszym Sakramentem o nowe, święte powołania kapłańskie, misyjne i do życia konsekrowanego w naszej diecezji, a także o włączenie do modlitwy wiernych wezwania w tej intencji i zakończenie jej modlitwą św. Pawła VI lub św. Jana Pawła II o powołania (do wykorzystania materiały z „Zeszytu liturgicznego” na obecny rok duszpasterski).

7. W pierwszy piątek miesiącazachęcam do odmawiania „Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa”

8. W pierwszą sobotę miesiąca zachęcam, by z wiernymi pomodlić się Litanią Loretańskąlub/także odprawić inne stosowne nabożeństwo związane z pierwszą sobotą miesiąca.  W „Zeszycie maryjnym” znajdziemy konferencję maryjną na pierwszą sobotę miesiąca.

9. Przypominam Księżom Dziekanom o złożeniu zamówień do wydziału duszpasterskiego na diecezjalny obrazek kolędowy ogólny i obrazek kolędowy dla dzieci, których projekty znajdują się poniżej:

10. 3 i 4 grudnia br. (piątek, sobota) Caritas Diecezji Legnickiej po raz osiemnasty pod hasłem: „Tak! Pomagam” przeprowadzi zbiórkę żywności.Zbiórka odbędzie się po prawie dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Tradycyjnie już żywność będzie można wrzucić do oznaczonego kosza, robiąc zakupy w konkretnym sklepie. Chodzi przede wszystkim o produkty łatwe w przechowywaniu i z długą datą ważności. Może to być np. makaron, cukier, herbata, olej, mąka, konserwy czy dżem. Żywność posłuży do przygotowania paczek dla najuboższych przed świętami Bożego Narodzenia. Parafie, które chcą włączyć się w zbiórkę proszone są o kontakt z biurem Caritas w Legnicy – tel. 76-724-43-00 lub na kontakt@caritaslegnica.plZgłoszenia są przyjmowane do 15 listopada br.

11. Ks. Mateusz Rycek, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej informuje, że Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej, w trosce o piękno liturgii, organizuje kolejną edycję. Kursu Ceremoniarzy. W kursie powinni uczestniczyć starsi lektorzy, którzy odznaczają się gorliwością w służbie ministranckiej i są w już w klasie VIII szkoły podstawowej. Kurs będzie zorganizowany w sześciu jednodniowych zjazdach, które ze względu na stan epidemi, odbywać się będą w parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie. Zapisy będą przyjmowane do 20 listopada, czyli do dnia I sesji kursu. Każde spotkanie rozpoczynać się będzie o godz. 11.00 i będzie trwać do ok. godz. 17.00. Zapisy będą odbywały się za pomocą „linku”, który zostanie umieszczony na stronie diecezji. W przyszłym tygodniu dotrze do każdej parafii informacja na ten temat.

12. Formacja Stała Prezbiterów Diecezji Legnickiej:

– 15-18 listopada – rekolekcje kapłańskie dla Dziekanów w Szklarskiej Porębie. Prowadzący: ks. prof. Mariusz Rosik z Wrocławia.

– 22-25 listopada – rekolekcje kapłańskie (2. tura) w Szklarskiej Porębie. Prowadzący: ks. dr Bernard Kozłowski z Częstochowy.

Wszystkie serie rekolekcji rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 17.00, a kończą w czwartek o 13.00. Udział proszę zgłaszać do ks. Leopolda Rzodkiewicza:  602 104 670.

– Ogólnopolskie Rekolekcje Kapłańskie pod patronatem Przewodniczącego Komisji KEP ds. Duchowieństwa. II Edycja rekolekcji rozpoczyna się 5 listopada i potrwa do 8 grudnia (uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny). Tytuł Rekolekcji to: „Rozpal na nowo charyzmat Boży – z Maryją ku pełni kapłaństwa”. Każdy dzień Rekolekcji składać się będzie z Wprowadzenia oraz tekstów do osobistej medytacji. Rekolekcje będą dostępne na stronie oddanie33.pl, w zakładce: „dla kapłanów” oraz na stronach i kanałach patronów. Przez pierwsze 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie Ks. Bp Andrzej Przybylski. Motywem przewodnim tych dni jest WYBRANIE. Medytacje na te dni pochodzić będą z Listów Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek oraz z Dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego pt: „In sinu Iesu”. Przez drugie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie o. Wojciech Surówka. Motywem przewodnim tych dni jest ODDANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań o. Jacka Woronieckiego OP oraz z dziennika „In Sinu Iesu”. Przez trzecie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie Ks. Marcin Modrzyński. Motywem przewodni tych dni będzie POSŁANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań papieża Benedykta XVI oraz dziennika „In Sinu Iesu”. Ostatnie trzy dni zawierać będą podsumowanie. Każdy dzień zawiera także fragment Słowa Bożego. Medytacje dostępne będą zarówno w formie elektronicznej jako tekst oraz w formie audiowizualnej. Patronat honorowy nad rekolekcjami objął J.E. Ks. Abp Wojciech Polak – Przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa. 

13. W ostatnich dniach Biskup Legnicki podjął następujące zmiany personalne:

– ks. Tomasz Kołodziej – mianowany ceremoniarzem katedralnym z dniem 29 października 2021 roku.