Komunikaty duszpasterskie – 8 kwietnia 2022

SPRAWY BIEŻĄCE

1. 7 kwietnia br. Biskup Legnicki wydał dekret odwołujący wszelkie zarządzenia w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii wydawane w Diecezji Legnickiej w związku z wystąpieniem stanu pandemii SARS-CoV-2. W związku z powyższym przygotowujemy Triduum oraz wszystkie inne działania duszpasterskie i liturgiczne jak przed pandemią z zachowaniem wszelkich aktualnych przepisów i zaleceń władz państwowych w tym zakresie.

2. Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski będzie celebrował Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek 14 kwietnia o godz. 10.00 w Katedrze Legnickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W związku z tym Biskup Legnicki zaprasza do wspólnej modlitwy przy ołtarzu, wszystkich Kapłanów diecezjalnych i zakonnych posługujących na terenie Diecezji Legnickiej, w tym Księży Dziekanów i Wicedziekanów, Wielebnych Kanoników Kapituł Katedralnej, Krzeszowskiej i w Legnickim Polu, a po uroczystej Mszy św. na poczęstunek do refektarza seminaryjnego.Niech ten dzień, mimo wielu zajęć, stanie się znakiem duchowej łączności całego Prezbiterium Legnickiego, a także szczególną okazją do modlitwy o nowych kapłanów w Kościele Legnickim. W tym roku Wielki Czwartek staje się dodatkową okazją do wspólnego dziękczynienia w gronie kapłańskim za 30 lat istnienia Diecezji Legnickiej.

3. W najbliższą Niedzielę (10 kwietnia) odbywa się kolejna zbiórka na rzecz Ukrainy orgaznizowana przez Caritas Diecezji Legnickiej. Przypominam apel Księdza Dyrektora Caritasu: „bardzo prosimy i zachęcamy do włączenia się w zbiórkę na rzecz poszkodowanych przez wojnę, która odbędzie się w Niedzielę Palmową (10 kwietnia).Połowa zebranych ofiar będzie przeznaczona na pomoc uchodźcom przebywającym na terenie parafii”.

4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pragnie serdecznie zaprosić wszystkich na wspólne obchody Niedzieli Palmowej, która zakończy naszą krucjatę modlitewną 40 dni dla życia oraz flashmob, który będzie prowadzony w różnych miastach naszej diecezji. Niedzielę Palmową rozpoczniemy o godz. 15.00 koronką do Bożego Miłosierdzia, po której nastąpi podsumowanie I podziękowanie za uczestnictwo w krucjacie modlitewnej i flashmobie. W dalszych punktach programu jest konferencja Szymona Opały z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, praca w grupach prowadzona przez animatorów, wspólna Msza Święta, po której zostanie wystawiona Pantomima Drogi Krzyżowej. A finałem Niedzieli Palmowej będzie uwielbienie poprowadzone przez uczestników warsztatów muzycznych z Martyną Dziechciaruk. Zaproszenie kierujemy do grup modlitewnych, wspólnot młodzieżowych wraz z duszpasterzami działających na terenie całej naszej diecezji, a także do każdej indywidualnej osoby, która ma chęć przeżywać ten dzień razem z nami. Szczególne zaproszenie pragniemy skierować do uczestników naszej akcji modlitewnej 40 dni dla życia oraz osób biorących udział w flashmobie. Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł 

5. Biskupi Polscy skierowali do wszystkich kapłanów list z racji Wielki Czwartku. Treść wspomnianego listu dołączam do komunikatów.

6. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła nowy tekst wezwania modlitwy powszechnej w czasie wielkopiątkowej Liturgii na cześć Męki Pańskiej. Sprawa dotyczy wezwania 6. Za Żydów (tekst i zapis nutowy). Wydawnictwo Pallottinum przygotowało odpowiednią wkładkę, z możliwością wklejenia do mszału. Tekst wezwania został zatwierdzony na stałe. Wkładkę można zakupić w wydawnictwie, a także dołączam ją do niniejszych komunikatów do samodzielnego druku i wklejenia. Jednocześnie przypominam, że w najbliższym czasie zostanie opublikowane na stronie diecezji dodatkowe wezwanie w intencji pokoju na Ukrainie.

7. Od wielu lat w całym Kościele, tradycyjnie w Wielki Piątek, przeprowadzana jest zbiórka na potrzeby chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej oraz na utrzymanie miejsc świętych w Ojczyźnie Jezusa. Zebrane ofiary należy wpłacać do kasy Legnickiej Kurii Biskupiej z dopiskiem: „Ziemia Święta 2022”.

 8. Spełniając jednocześnie prośbę ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, przesyłam w załączeniu „List Rektora KUL na Wielkanoc A. D. 2022. Zmartwychwstał Pan – niezawodna nadzieja nasza”. Zgodnie z wieloletnią tradycją, załączony list Rektora KUL jest przeznaczony do odczytania w kościołach w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Decyzję o jego odczytaniu podejmuje Ksiądz Proboszcz.

 9. 24 kwietnia przypada II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)”. Zachęcam, aby tego dnia stworzyć możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, a o godz. 15.00 zaprosić na nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia.

10. Zapraszamy na rekolekcje kapłańskie, które poprowadzi Ks. Bp Edward Dajczak w temacie: Kapłan „jest” i „staje się”. Rekolekcje odbędą się w Domu Pielgrzyma w Skrzatuszu w dniach 17 – 20. 10. 2022 r. Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł (+ dopłata za pokój jednoosobowy) od osoby. Zgłoszenia przyjmuje s. Goretti; nr tel. 698 446 375; e-mail: domskrzatusz@gmail.com.