Konsekracja wdów w legnickiej Katedrze

W 1 niedzielę Adwentu w legnickiej Katedrze biskup Andrzej Siemieniewski udzielił błogosławieństwa ośmiu wdowom, które przez ten uroczysty obrzęd weszły do grona wdów konsekrowanych. To pierwsze panie w naszej diecezji, które po śmierci swoich mężów zdecydowały się na życie według rad ewangelicznych.

W uroczystości uczestniczyli kapłani z parafii pochodzenia wdów, rodziny, przyjaciele oraz wierni z Legnicy. Wchodząc na tę drogę życia panie, oprócz codziennej modlitwy, będą się jeszcze bardziej angażowały w życie swoich wspólnot parafialnych.

Jako zewnętrzny znak wdowieństwa konsekrowanego bp Andrzej wręczył każdej z pań krzyż oraz księgę liturgii godzin.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica