Krzyż Wolności i Solidarności dla ks. Stanisława Araszczuka z Legnicy

Proboszcz parafii Św. Tadeusza Apostoła w Legnicy odebrał w piątek (30 czerwca) we Wrocławiu odznaczenie państwowe przyznawane przez Prezydenta Polski byłym działaczom opozycji. Krzyżami Wolności zostało odznaczonych 39 osób z Dolnego Śląska. Ks. Stanisław Araszczuk jako wikariusz w parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, w latach 1984–1988 był założycielem i opiekunem Duszpasterstwa Ludzi Pracy Ziemi Dzierżoniowskiej. Inicjował działania o charakterze opozycyjno-patriotycznym, a także zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych. Ksiądz Araszczuk ma także status pokrzywdzonego przez Służbę Bezpieczeństwa. – Donosił na mnie „Kaligula”, ale zawsze zło, trzeba dobrem zwyciężać – mówi ks. Stanisław Araszczuk.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Rozmowa Moniki Poręby-Zadrożnej z ks. Stanisławem Araszczukiem na stronie Radia Plus Legnica

 

foto: Monika Łukaszów (Niedziela legnicka)

 

[flickrstream id=”35″]