Ks. dr Piotr Kot nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych

Ks. dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej został wybranym nowym przewodniczącym Zarządu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych. 

W spotkaniu wspomnianego gremium biorą udział rektorzy wyższych seminariów duchowych diecezjalnych i zakonnych z całej Polski. Podczas obrad, które potrwają do piątku 4 września, będą omawiane aktualne wyzwania związane z seminaryjną formacją ludzką, a także kwestie związane z „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, czyli nowymi zasadami formacji kapłańskiej.