Kurs Ceremoniarzy 2021 – edycja zdalna

Przewielebni Księża Proboszczowie!
Przewielebni Księża Opiekunowie Służby Liturgicznej!

Pragnę poinformować, że Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej, zakończyło przyjmowanie zgłoszeń na kolejną edycję Kursu Ceremoniarzy. Bardzo cieszę się, że zgłosiło się aż 62 lektorów z parafii naszej diecezji. Każdy z uczestników otrzymał już potwierdzenie przyjęcia na kurs drogą elektroniczną. Mimo, że nasze spotkania nie mogą się na ten moment odbywać      w normalny sposób w Legnicy, to jednak korzystając z istniejących możliwości, chcę zaproponować uczestnikom konkretną formację liturgiczną.

Już w sobotę 30 stycznia o godz. 11:00 rozpoczniemy zdalne nasz kurs. Spotkania online będą odbywały się na ten moment co 2-3 tygodnie. Niestety nie będziemy mogli korzystać z platformy Microsoft Teams podczas kursu, dlatego wszelkie materiały będą przesyłane na email, a spotkania będą odbywały się na  platformie: Discord. Proszę zatem, uczestników o zainstalowanie na komputerach lub telefonach w/w programu. Wiem, że te spotkania będą na razie namiastką normalnego kursu, ponieważ nie mamy możliwości bezpośredniego budowania wspólnoty i prowadzenia ćwiczeń, które w tym kursie są niezbędne. Gdy tylko będzie to możliwe, po części teoretycznej odbędzie się tzw. część praktyczna. 

Bardzo proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o dopilnowanie swoich kandytatów, aby systematycznie uczestniczyli w zajęciach oraz udzielili im niezbędnej pomocy. Wszelkie pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: ministrant@diecezja.legnica.pl

 

Króluj Nam Chryste!

Ks. Mateusz Rycek
Przewodniczący Diecezjalnego Zespołu
Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej

X