Kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer

Referat ds. mediów legnickiej Kurii Biskupiej zaprasza na kolejną edycję kursu liturgicznego dla fotografów i operatorów kamer, którzy podejmują pracę podczas liturgii. Najczęściej dotyczy to takich uroczystości jak: śluby, pierwsze komunie czy bierzmowania. Aby móc wykonywać swoje zadania, konieczne jest odbycie specjalnego kursu liturgicznego. Wynika to ze Wskazań Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii.

W grudniu 1994 zostały opublikowane „Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii”. Ten dokument zwraca uwagę, że zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs i otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy duchownej.

Chcąc zrealizować powyższe wskazania, Referat ds. Mediów oraz redaktorzy legnickiej edycji tygodnika „Niedziela” za aprobatą Biskupa Legnickiego zapraszają na diecezjalny kurs dotyczący fotografowania i filmowania.

Zostanie on zorganizowany w sobotę 04 listopada 2023 roku w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy (pl. Kard. Wyszyńskiego 1, przy kościele Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Kopernik). Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Koszt kursu wynosi 150 zł. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają 10-letnie upoważnienia Legnickiej Kurii Biskupiej do filmowania i fotografowania uroczystości kościelnych. Brak takiego upoważnienia jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonywania tych czynności w budynkach sakralnych podczas liturgii.

Zgłoszenia kierujemy na adres e-mail: media@diecezja.legnica.pl Można również dokonać zgłoszenia listowanie na adres: Legnicka Kuria Biskupia, Referat ds. Mediów, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica.

Przy zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.

WAŻNE! Osoby, które odbyły już taki kurs i otrzymały pozwolenie, ale jego termin skończył się lub kończy się, mogą uzyskać przedłużenie, bez konieczności ponownego uczestnictwa w kursie!

Prosimy zgłosić ten fakt na powyższe adresy, podając swoje dane i numer pierwszego pozwolenia oraz termin jego ważności. Przedłużenie pozwolenia prześlemy pocztą.

 

foto ericamarcialm, pixabay