Kurs Ceremoniarzy – edycja 2022

Przewielebni Księża Proboszczowie!
Przewielebni Księża Opiekunowie Służby Liturgicznej!
Drodzy Lektorzy!

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej, w trosce o piękno liturgii, organizuje kolejną edycję Kursu Ceremoniarzy. W kursie mogą uczestniczyć starsi Lektorzy, którzy odznaczają się gorliwością w służbie ministranckiej i są w już w klasie VIII szkoły podstawowej.

Kurs będzie zorganizowany w siedmiu jednodniowych zjazdach, które ze względu na stan epidemi, odbywać się będą w parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie. Zapisy przyjmuję do 18 listopada br. Każde spotkanie rozpoczynać się będzie o godz. 11.00 i będzie trwać do ok. godz. 17.00. W planie zajęć przewidziane są: wykłady, ćwiczenia, Eucharystia oraz posiłek. Na pierwszym spotkaniu będą podane kolejne informacje, a także harmonogram spotkań, który ze względu na obecną sytuację epidemiczną może ulegać zmianom. Zgłoszenia na kurs przyjmuję drogą elektroniczną, poprzez formularz znajdujący się w poniższym linku: https://forms.gle/goF9qkc11rEaGRBW8

Pierwsze spotkanie (20 listopada br.) będzie połączone z 36. ŚWIATOWYM DNIEM MŁODZIEŻY, które odbędzie się w Legnicy (szczegóły na stronie: https://diecezja.legnica.pl/sdm-legnica/). Dlatego zapraszam uczestników kursu do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, gdzie będziemy uczestniczyć w głównych punktach tego wydarzenia, ale przede wszystkim rozpoczniemy naszą formację i nasz kurs. (Uczestnicy kursu gromadzą się przed głównym wejściem do kościoła o godz. 11.00 proszę również nie zgłaszać się indywidualnie na Dzień Młodzieży, ale tylko dokonać zapisu na Kurs Ceremoniarzy)

Koszt udziału w jednym spotkaniu wynosi: 40 zł.

Dodatkowo każdy z uczestników winien uiścić opłatę 150 zł (do końca roku) na następujące pomoce:

1. Krzyż dla ceremoniarza + „sznurek” – jednakowy dla wszystkich.

2. Cingulum w kolorze czerwonym.

3. Kompendium Ceremoniarza.

4. Materiały i pomoce szkoleniowe.

5. Dyplom ukończenia kursu.

6. Z tej kwoty wypłacana jest również ofiara dla wykładowców prowadzących zajęcia.

Na każde spotkanie zabieramy ze sobą: strój liturgiczny (albę), zeszyt i długopis.

Ks. Mateusz Rycek
Diecezjany Duszpasterz Służby Liturgicznej
Diecezji Legnickiej

 

X