Łączy nas Chrystus – ekumeniczny jubileusz w Olszynie Lubańskiej

Historia Kościoła na Śląsku bogata jest w wydarzenia, w których przeplatają się losy katolików i ewangelików. 22 i 23 września br. mieszkańcy Olszyny obchodzili 120-lecie poświęcenie kościoła ewangelickiego, który obecnie jest katolickim kościołem parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.

Jubileusz zainaugurowało spotkanie z poezją olszyńskiego twórcy Władysława Krzysztofa Rzepy, którą na sali widowiskowej ośrodka kultury zaprezentowała młodzież klas gimnazjalnych pod okiem swoich polonistek Elżbiety Borkowskiej i Eurydyki Kukuły.

Podczas pierwszego dnia jubileuszowych obchodów otwarte zostały także dwie wystawy. Jedną z nich – Langenöls 1254-1945: Historia śląskiej wsi przemysłowej – przywiozła ze sobą dr Idis B. Hartmann z Oldenburga – kustosz Museum Ostdeutsche Kulturgeschichte w Bad Zwischenahn. Jest ona autorką wielu uznanych prac z zakresu historii Śląska i rodowitą olszynianka, która jako kilkuletnia dziewczynka opuściła swój dom rodzinny, by po zmianach, jakie wymusił koniec II wojny światowej, odnaleźć nowy dom na zachodzie Niemiec. Druga ekspozycja to wystawa stworzona we współpracy dwóch olszyńskich pasjonatów lokalnej historii i regionalistów – Zbigniewa Madurowicza i Artura Grabowskiego, oraz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Można było zobaczyć najstarsze i najcenniejsze zabytki ruchome olszyńskiego kościoła, które kryją w sobie dzieje wiary i życia olszyńskich katolików i ewangelików.

Referat ks. dr. Stanisława Szupieńki, dyrektora Referatu Sztuki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej, pt. „Tajemnica życia św. Józefa – Opiekuna Zbawiciela – w barkowej wizji malarskiej” zamknął pierwszy dzień jubileuszowego świętowania.

Również drugi dzień jubileuszu obfitował w ciekawe wydarzenia. Odbyła się konferencja pt. „Kościół świętego Józefa wczoraj i dziś”. Otworzył ją wykład ks. dr. Stanisława Szupieńki pt. „Średniowieczne korzenie życia religijnego w Olszynie z perspektywy dziejów świątyni parafialnej”. Z kolei „500 lat Reformacji na Śląsku” to tytuł referatu, jaki zaprezentował ks. dr Cezary Królewicz – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lubaniu. Inspirujące spojrzenie na ten sam okres z punktu widzenia katolickiego uczonego i regionalisty przedstawił dr Jarosław Bogacki z Uniwersytetu Opolskiego, prezentując wykład pt. „Reformacja i jej skutki na pograniczu śląsko-łużyckim na przykładzie parafii gryfowskiej”. W ramach referatu pt. „Kościół, którego nie było” mgr Zbigniew Madurowicz, olszyński aptekarz i regionalista – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Olszyńskiej Olsna 1254, przedstawił historię powstania kościoła, który w tym roku obchodzi 120-lecie swojego poświęcenia. O „Relacjach Państwo-Kościół katolicki na przykładzie powiatu lubańskiego – wybrane zagadnienia” mówiła mgr Barbara Grzybek z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu. Ostatnim punktem było wystąpienie dr. Łukasza Tekieli, który przybliżył słuchaczom temat „Kościoły graniczne i ucieczkowe na ziemi lubańskiej”.

Konferencję zakończyła Julita Zaprucka, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, która odczytała list gratulacyjny wicemarszałka dr. Tadeusza Samborskiego z okazji 120-lecia poświęcenia olszyńskiego kościoła, skierowany na ręce ks. proboszcza Bogusława Wolańskiego. Zaś Towarzystwo Miłośników Ziemi Olszyńskiej Olsna 1254 uhonorowało godnością Członka Honorowego osoby: wicemarszałka Tadeusza Samborskiego, burmistrza Olszyny Leszka Leśko, ks. Jana Dochniaka, ks. Bogusława Wolańskiego oraz dyrektor ZSP w Biedrzychowicach Zofii Rak.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszu było ekumeniczne nabożeństwo, w czasie którego duchowni reprezentujący oba wyznania – ks. Bogusław Wolański i ks. Cezary Królewicz – realizowali idee prawdziwego ekumenizmu i tolerancji. Na pamiątkę tego spotkania uroczyście poświęcono i odsłonięto tablicę pamiątkową na zewnątrz kościoła, by – jak podkreślił na zakończenie nabożeństwa ks. proboszcz Bogusław Wolański – przypominała o historii tej świątyni i była świadectwem dla przyszłych pokoleń.

Organizatorami obchodów jubileuszu było Towarzystwo Miłośników Ziemi Olszyńskiej Olsna 1254, Gmina Olszyna oraz Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Miejscem obchodów był Gminny Ośrodek Kultury oraz olszyński kościół parafialny.

 

tekst: Artur Grabowski