Łaskawa Pani nawiedziła Karpacz

W roku 2017 obchodzona jest 20 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, której dokonał Jan Paweł II podczas wizyty w Legnicy 2 czerwca 1997 roku. Z tej okazji kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks. Marian Kopko zaproponował, aby Łaskawa Pani odwiedziła parafie diecezji legnickiej.

Przez cały rok krzeszowska Ikona wędruje po parafiach, które wyraziły chęć przyjęcia wizerunku Matki Chrystusa. Warto dodać, że jest to najstarszy w Polsce obraz malowany na desce i jeden z pięciu najstarszych w Europie. Już od XIII wieku wierni modlą się przed ikoną Łaskawej Pani, dostępując wielu łask.

„W roku jubileuszowym naszym pragnieniem jest, aby poprzez pielgrzymowanie cudownego wizerunku maryjnego przez diecezję, jak największej ilości osób umożliwić, modlitwę za pośrednictwem Łaskawej Pani Krzeszowskiej oraz dostąpienie wielu łask” – mówi kustosz ks. Marian Kopko.

W dniach 30-31 maja obraz zawędrował do parafii pw. Nawiedzenia NMP w Karpaczu. Matkę Bożą gorąco powitała wspólnota parafialna, która w tych właśnie dniach świętowała swój odpust parafialny. Głównym gościem uroczystości była w tym roku właśnie ikona Matki Bożej Łaskawej z krzeszowskiego sanktuarium.

Parafianie gromadzili się na czas Apelu Jasnogórskiego, wspólnej modlitwy, ale także na indywidualną adorację. Do świątyni, gdzie przebywał obraz przybywały również grupy szkolne oraz turyści goszczący w Karpaczu, którzy chcieli pokłonić się Matce Chrystusa.

Duszpasterze sanktuarium krzeszowskiego serdecznie dziękują za tak podniosłe przyjęcie ikony Matki Bożej Łaskawej przez wspólnotę parafialną z Karpacza.

Parafie, które chciałyby przyjąć Ikonę prosimy o kontakt z kierownikiem sanktuarium Grzegorzem Żurkiem (nr Tel. 663 404 570) w celu rezerwacji terminu.

Przez cały rok krzeszowska Ikona wędruje po parafiach, które wyraziły chęć przyjęcia wizerunku Matki Chrystusa. Warto dodać, że jest to najstarszy w Polsce obraz malowany na desce i jeden z pięciu najstarszych w Europie. Już od XIII wieku wierni modlą się przed ikoną Łaskawej Pani, dostępując wielu łask.

„W roku jubileuszowym naszym pragnieniem jest, aby poprzez pielgrzymowanie cudownego wizerunku maryjnego przez diecezję, jak największej ilości osób umożliwić, modlitwę za pośrednictwem Łaskawej Pani Krzeszowskiej oraz dostąpienie wielu łask” – mówi kustosz ks. Marian Kopko.

W dniach 30-31 maja obraz zawędrował do parafii pw. Nawiedzenia NMP w Karpaczu. Matkę Bożą gorąco powitała wspólnota parafialna, która w tych właśnie dniach świętowała swój odpust parafialny. Głównym gościem uroczystości była w tym roku właśnie ikona Matki Bożej Łaskawej z krzeszowskiego sanktuarium.

Parafianie gromadzili się na czas Apelu Jasnogórskiego, wspólnej modlitwy, ale także na indywidualną adorację. Do świątyni, gdzie przebywał obraz przybywały również grupy szkolne oraz turyści goszczący w Karpaczu, którzy chcieli pokłonić się Matce Chrystusa.

Duszpasterze sanktuarium krzeszowskiego serdecznie dziękują za tak podniosłe przyjęcie ikony Matki Bożej Łaskawej przez wspólnotę parafialną z Karpacza.

Parafie, które chciałyby przyjąć Ikonę prosimy o kontakt z kierownikiem sanktuarium Grzegorzem Żurkiem (tel. 663 404 570) w celu rezerwacji terminu.

 

foto: archiwum krzeszowskie

 

[flickrstream id=”26″]