Legnica. 5 lat od wystawienia relikwii Ciała Pańskiego

W rocznicę ważnego wydarzenia w historii diecezji legnickiej do sanktuarium św. Jacka przybyło wielu kapłanów, w tym biskup senior Stefan Cichy.

W  piątek 2 lipca wierni zebrani w sanktuarium św. Jacka świętowali 5. rocz­nicę oddania do publicznego kultu cząstki Ciała Pańskiego.

– Ten cud eucharystyczny jest dla nas potwierdzającym znakiem tego, co rzeczywiście dzieje się podczas każdej Mszy św. i Kogo przyjmujemy do naszych serc – rozpoczął ks. Andrzej Ziombra, kustosz sanktuarium.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Cichy. – Stale jesteśmy zachęcani do wychwalania dobroci Pana. Dziś mamy ku temu szczególny powód – mówił hierarcha. – Cieszymy się z tego, co wydarzyło się tutaj 23 grudnia 2013 roku. Mamy nadzieję, że to wydarzenie okaże się zbawienne dla wielu ludzi. Jestem przekonany, że dokonało się tu również wiele takich cudów, o których żadne gazety i media nie mówią – dodał kapłan, podkreślając, że wystawienie relikwii Ciała Pańskiego było jednym z największych zgromadzeń liturgicznych w historii Legnicy, wydarzenie eucharystyczne zaowocowało m.in. dziełem wieczystej adoracji w kaplicy bocznej sanktuarium.

W kwietniu 2016 r. ujawniona została informacja o „wydarze­niu eucharystycznym o zna­mionach cudu”, czyli przemie­nieniu konsekrowanej Hostii we fragment mięśnia serca w agonii, a już niespełna trzy miesiące później biskup legnic­ki Zbigniew Kiernikowski ofi­cjalnie ukazał w sanktuarium relikwie Ciała Pańskiego. Zo­stały one na stałe umieszczo­ne w gablocie po lewej stronie ołtarza, a sanktuarium św. Jac­ka stało się miejscem, do które­go zaczęli licznie przybywać pielgrzymi z całej Polski i ze świata. Wydarzenie o zna­mionach cudu miało miejsce 25 grudnia 2013 roku. Legnica sta­ła się drugim miejscem w Polsce (po Sokółce w 2008 r.), w któ­rym Chrystus pozostawił po­dobny znak swej obecności.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO.

 

X