Legnica. Dzień modlitw za skrzywdzonych małoletnich

W legnickiej katedrze odbyło się specjalne nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu (4 marca) Kościół w Polsce przeżywał dzień duchowego towarzyszenia osobom skrzywdzonym, zranionym grzechem wykorzystania seksualnego małoletnich. W diecezji legnickiej centralnym miejscem takiej modlitwy była katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przed południem została odprawiona Droga Krzyżowa. Modlitwie przewodniczył ks. Piotr Kot, delegat biskupa legnickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Obecny był także ks. Robert Kristman, wikariusz generalny diecezji legnickiej.

– W ten pierwszy piątek gromadzimy się w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wpatrujemy się w jego serce przebite na krzyżu dla nas i za nas. Chcemy naszą modlitwą objąć tych którzy potrzebują w tych dniach zanurzenia się w zdroju Bożej miłości. Dzisiaj przeżywamy w Polsce dzień modlitw za osoby pokrzywdzone, zwłaszcza seksualnie, także przez osoby Kościoła, przez chrześcijan. Modlimy się o to, by Pan okazał im swoją łaskę. By uleczył ich zranienia. Aby sprawców ich krzywdy doprowadził do przemiany i głębokiego nawrócenia, a nas uwrażliwił na potrzeby drugiego człowieka – mówił ks. Kot.  – Chcemy też podczas tej Drogi Krzyżowej łączyć się duchowo ze wszystkimi tymi, którzy są obarczeni ciężarem i okrucieństwem wojny na Ukrainie. Za naszych braci i siostry, chrześcijan tam żyjących. Ale także za wszystkich, którzy niewinnie cierpią, tracąc bliskich, domy, zdrowie – mówił kapłan.

Dzień takiej modlitwy to duszpasterska inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, ustanowiona w odpowiedzi na apel papieża Franciszka. Służy kształtowaniu naszych sumień i wrażliwości oraz stanowi pomoc do naszego częstego duchowego towarzyszenia osobom, które zostały zranione i zmagają się z bolesnymi konsekwencjami wyrządzonej krzywdy.