Legnica. Konferencja naukowa z okazji 30-lecia DLP ’90

Zapraszamy na konferencję naukową z okazji 30-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, która odbędzie się 15 stycznia 2022 roku w godzinach 10.00-13.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Konferencję otworzy ks. dr Piotr Kot – rektor WSD Diecezji Legnickiej, następnie mec. Stanisław Andrzej Potycz przedstawi krótką informację o działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. 

Po pierwszych dwóch wykładach przewidziana jest 20-minutowa przerwa kawowa (11.30-11.50), a po następnych dwóch wykładach zaplanowana jest dyskusja (ok. 13.00).  

Wykłady wygłoszą:

bp. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (Biskup Legnicki): Jan Paweł II – obrazy biblijne;

prof. AWL dr hab. Teresa Grabińska (Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu): Męstwo a męczeństwo. Obrona własnego Westerplatte według Jana Pawła II;

o. dr Wacław Stanisław Chomik OFM (WSD Antonianum we Wrocławiu i Studium Theologicum Jerosolimitanum): Wołanie o ludzi sumienia

prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW w Warszawie): Wiara w cuda przynosi zwycięstwa.