List Biskupa legnickiego ws. tragicznych wydarzeń w Lubinie i Legnicy

Czcigodni Duszpasterze,

Drodzy Diecezjanie szczególnie z Lubina i Legnicy!

W ostatnich dniach byliśmy informowani o bardzo bolesnych przypadkach, w których człowiek w tak tragiczny sposób zostaje pozbawiony życia przez najbliższe osoby.  

Pragnę wyrazić mój ból i smutek z powodu zaistniałych sytuacji. Trudno sobie wyobrazić, co mogło spowodować tak drastyczne czyny. Nie jest naszym zamiarem osądzać czy potępiać osoby, które to uczyniły. Możemy jedynie ogarniać je naszą modlitwą i prosić Boga o zmiłowanie i światło prawdy dla ich życia.

Polecam w modlitwie zmarłe tragicznie osoby, wśród nich dwójkę dzieci, prosząc dla nich o pokój wieczny w ramionach Boga Ojca.

Proszę także Duszpasterzy i Wiernych o zwracanie uwagi na niepokojące sygnały mogące doprowadzić do podobnych sytuacji. Bądźmy czujni i wrażliwi, by w razie potrzeby nieść chrześcijańską pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna i możliwa. Każda trudna i bolesna sytuacja, staje się też okazją i wołaniem i o pocieszenie płynące z orędzia Ewangelii.

Wszystkim, boleśnie przeżywającym te wydarzenia, do których doszło w Lubinie i w Legnicy, i trwają w modlitwie, z serca błogosławię, raz jeszcze zapewniając o mojej duchowej łączności i pamięci.

 

+ Zbigniew Kiernikowski
biskup legnicki

 

DO POBRANIA:

 

X