Listopad w lubińskiej Poradni Rodzinnej

Lubińska Poradnia Rodzinna im. św. Joanny Beretty Molla zaprasza na kolejne spotkania. Pierwsze z nich odbędzie się 16 listopada i będą to warsztaty stacjonarne dla rodziców chcących nauczyć się odkrywania osobowości swojego dziecka. Drugie spotkanie to będzie wykład on line dotyczący poznawania własnej wartości, na który zaproszeni są wszyscy chętni. Ten wykład odbędzie się 19 listopada. Na te wydarzenia zaprasza dyrektor poradni Agata Szymkowiak na stronie Radia Plus Legnica

X