PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W LUBAWCE

Proboszcz: ks. Tomasz Aszurkiewicz

Wikariusz: ks. Arkadiusz Kosim

 

Adres: pl. Jana Pawła II 8, 58-420 Lubawka

Telefon: 75-741-16-52

E-mail: wnmplubawka@gmail.com

 

Dekanat: Kamienna Góra Zachód

Kościół wzmiankowanyw 1292 r. wzniesiony w XVw., przebudowany w latach 1605-15 i ponownie pod kierunkiem budowniczego A. Jentschaw latach 1735-36. Jest to budowla murowana, halowa, trzynawowa z wydzielonym prezbiteriumzamkniętym  półkolistą absydą, kwadratowa, oskarpowana wieżana osi korpusu, w zwieńczeniu ośmioboczna,zakończona wysokim hełmem na kolumienkach. Barokowa bryła nakryta naczółkowymdachem dwuspadowym, w elewacjachportale, okna zamknięte odcinkami łuku, we wnętrzu sklepienia żaglaste wsparte na filarach z głowicami, nad nawami bocznymi i przy zachodniej ścianie fasadowej murowane empory. Wystrój i wyposażenie z okresu ostatniej przebudowym.in. ołtarze główny J. Lachela, barokowe i późniejsze ołtarze boczne, drewniana ambona z XVIII w., chrzcielnica z 1781 r., organy w barokowym prospekcie, duży zespół obrazów olejnych i rzeźb z XVII-XVIII w. Wmurach zewnętrznych kościoła płyty nagrobne i epitafia.

Kościół pomocniczy pw. św. Anny. Lubawka

Kościół murowany, wzniesiony w latach 1692-96 przez opata Barnarda Rosę z Krzeszowa. Jest tobudowla jednonawowa, z bocznymi kaplicami i wydzielonym,wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Obiekt nakryty dwuspadowym dachem,z wysokimi elewacjami z podziałami architektonicznymi w tynku, wewnątrz sklepieniem kolebkowe i empora obejmująca chór muzyczny i połowę długości ścian nawy. We wnętrzu zachowały sięm.in. ołtarz główny i ołtarze boczne z przełomu XVIII i XIX w., barokowe drewniane stalle z XVIII w. oraz kilka obrazów olejnych i rzeźb z XVIII w.

Kościół pomocniczy pw.Czternastu Świętych Wspomożycieli. Lubawka – Podlesie

Kościół zbudowany w 1626 r., przebudowany w 1687 i 1723 r. Jest to budowla założona na planie prostokącie, z prostokątną zakrystią na osi i elewacją frontową zakończoną wolutowym szczytem. Kościół nakryty dachem trójspadowym z ośmioboczną sygnaturką, zakończoną hełmem barokowym, elewacje akcentowane lizenami w tynku, okna zamknięte półkoliście, portale wejściowe prostokątne, wszystkie w kamiennych opaskach. Przed wejściem taras nad kryptą, dwie kamiennymi figurami Św. Barbary i Katarzyny na balustradzie – trzecia św. Aleksego spoczywa w krypcie. We wnętrzu nakrytym drewnianym, polichromowanym stropem belkowym, zachowały się m.in. drewniany, polichromowany i płaskorzeźbiony ołtarz główny z przedstawieniem czternastu Wspomożycieli z XVIII w., ołtarze boczne w rozbudowanej oprawie rzeźbiarskiej z 1746 r., ambona, organy, konfesjonał zespół obrazów olejnych z czternastu Wspomożycielami z XVIII w.

Kościół filialny pw.św. Mateusza. Stara Białka

Kościół wzniesiony w latach 1606-09, przebudowany w końcu XIX w. Jest to budowla orientowana na rzucie prostokąta, z prostokątnym prezbite­rium przesklepionym kolebką z lunetami. Kościół nakryty dwuspadowym, asymetrycznym dachem, którego połać południowa, obejmuje też przybudówkę i zakrystią, na kalenicy dachu z ośmioboczna sygnaturka zwieńczona iglicowym hełmem z dzwonem z 1625 r. Wewnątrz zachowały się m.in. renesansowy, drewniany, rzeźbiony ołtarz z I ćw. XVII w., renesansowa chrzcielnica z tego samego okresu, kamienna ambona z 1609 r., oraz na murach obwodowych renesansowe kamienne epitafia z XVII w. i barokowe z 1735 r.

Kaplica filialna kaplica nie posiada wezwania. Miejscowość: Błażkowa.

Kaplica mszalna, urządzona w pomieszczeniach wiejskiej świetlicy. Wyposażenie współczesne.

NIEDZIELE:

– Lubawka: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 (12.00-wakacje), 18.00 (17.00-zima)

– Podlesie: 9.00

– Błażkowa: 10.00

– Stara Białka: 11.00

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 7.00, 18.00

– czas zimowy: 7.00, 17.00

Liczba mieszkańców: 6798

Odpust parafialny: 24 maja

Wieczysta adoracja: 21 maja

Miejscowości należące do parafii:

Błażkowa, Bukówka, Lubawka, Szczepanów