Lubin. Indyjski duchowny z rekolekcjami

Ks. Jose Maniparambil był gościem parafii pw. św. Jana Sarkandra.

Od 27 do 30 marca w lubińskiej parafii pw. św. Jana Sarkandra odbywały się rekolekcje wielkopostne z ks. Jose Maniparambilem, indyjskim biblistą.

W trakcie jednego z kazań duchowny postanowił przybliżyć wiernym ideę przymierza, z którym wielokrotnie możemy spotkać się w Piśmie Świętym. – W tamtych czasach mężczyźni byli zazwyczaj albo rolnikami albo pasterzami. W pierwszym przypadku zawarcie przymierza między dwiema stronami polegało na połamaniu chleba i zjedzeniu jego obu części. Niedotrzymanie umowy oznaczało możliwość przecięcia drugiej strony na pół . Poręką było własne życie – mówił ks. Jose. – Jezus wypisuje na chlebie własne życie i daje się złamać. „Co mówicie przed przyjęciem Komunii Świętej?” „Amen” – odpowiedzieli wierni. „Wiecie co to oznacza?” – „Niechaj się stanie”. – „Tak, ale jest to łagodna wersja tłumaczenia tego zwrotu z języka hebrajskiego, które może oznaczać również „wierność” albo „prawdomówność”. „Jeśli będę ci niewierny, przetnij mnie na pół”. Jako porękę składamy nasze życie biologiczne, by otrzymać życie boskie – tłumaczył duchowny.

Nieco inaczej niż między rolnikami wyglądało zawarcie przymierza między Bogiem a pasterzem. Abraham kładzie na ziemi przepołowione zwierzęta. Należy między nimi przejść na znak zwarcia przymierza. Niedotrzymanie warunków umowy oznacza zgodę na potraktowanie niewiernego jak wspomnianego zwierzęcia. – Bóg w formie ognia przechodzi między połówkami zwierząt. Abraham tego nie robi. Teraz możecie już lepiej zrozumieć sens ofiary, której Bóg żąda od niego w 22 rozdziale Księgi Rodzaju. Bóg żąda ofiarowania syna. Abraham w drodze na górę mówi jednak do Izaaka słowa, których wtedy jeszcze nie rozumie „Bóg znajdzie baranka na ofiarę”. Będzie nim sam Bóg. Jezus – duchowny tłumaczył głos Anioła Pańskiego, którym powstrzymał zabicie Izaaka i złożenie go w ofierze.

____________________

Ks. Jose Maniparambil urodził się w Indiach i jest tamtejszym kapłanem diecezjalnym. Głosi rekolekcje i konferencje w wielu krajach. Posiada tytuł profesora biblistyki w Teras Vidyapeetha w Bangalore (Indie). Jest założycielem i dyrektorem Biblia Academy.