Lubin pod opieką Michała Archanioła

W niedzielę (29 września) przypada uroczystość Świętego Michała Archanioła. Z tej okazji na Rynku w Lubinie odbędzie się zawierzenie miasta opiece św. Michała Archanioła. Od godz. 18.00 podczas spotkania pt. „KTÓŻ JAK BÓG” nie zabraknie modlitwy, pieśni chwały, głoszenie słowa Bożego, świadectwa i adoracji.

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu i do buntu namawiał część aniołów, Archanioł Michał miał wtedy wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę diabłu. Od czasów papieża Leona XIII i jego znanej wizji, którą przeżył po sprawowanej Eucharystii, Kościół zanosi modlitwę, aby Książę zastępów wojska niebieskiego, chronił nas przed działaniem Złego. O znaczeniu kultu św. Michała Archanioła świadczy fakt, ze 5 lipca 2013 roku miało miejsce niecodzienne wydarzenie: dwaj papieże Benedykt XVI i Franciszek, razem odsłonili statuę Michała Archanioła w Watykanie. To czytelny znak, jak wielką rolę w Kościele pełni św. Michał Archanioł.