PARAFIA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MAŁUSZOWIE

Proboszcz: ks. Rodryg Albin

 

Adres: Małuszów 14, 59-424 Męcinka

Telefon: 601-789-090

 

Dekanat: Legnica Zachód

Parafiapw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Kościół wzniesiony w XV w., przebudowany w XVII i XX w. Jest to budowla orientowana, murowana, jednonawowa, oskarpowana, z węższym prostokątnym z prezbiterium, kruchtą od północy, wieżą od zachodu, ozdobioną schodkowymi szczytami, i oknami w ostatniej kondygnacji. Dach dwuspadowy, wnętrze nakryte płaskim stropem, prezbiterium sklepienie krzyżowe, w zakrystii kolebka, w elewacjach ostrołukowy portal i okna o odcinkami łuków, empora nad zakrystią otwarta dwiema arkadami do wnętrza, drewniana na zakończeniu nawy. We wnętrzu zachowały się m.in. ołtarz, ambona, kamienna chrzcielnica, prospekt organowy, ława kolatorska. W murach obwodowych kilka ka­miennych nagrobków i epitafiów z XVII i XVIII w. 

Kościół pomocniczypw. św. Józefa. Małuszów

Kościół wzniesiony przez protestantów w stylu neogotyckim w 1863 r. Jest to obiekt murowany, jednonawowy, założony na planie krzyża, z krótkim prezbiterium zakończonym wielobocznie, wieża w ścianie frontowej ponad portalem wejściowym, nakryta hełmem stożkowym. Dachy dwuspadowe, szczyty ramion transeptu trójkątne z blendami, wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, empora muzyczna na zakończeniu nawy, loża kolatorska w bocznej ścianie, okna o wykroju ostrołukowym. We wnętrzu wyposażenie z czasu budowy m.in. ambona, kamienna chrzcielnica, witraże

Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościelec

Kościół wzmiankowany w 1303 i 1321 r. wzniesiony w XV w., przebudowany i rozbudowany w ostatnim dziesięcioleciu XVII w., pełnił funkcje kościoła ucieczkowego, remontowany wielokrotnie. Jest to budowla orientowana z odchyle­niem osi w kierunku północnym, jednonawowa, oskarpowana, murowana z kamienia i cegły, tynko­wana, założona na rzucie prostokątnym z prezbiterium, obudowanym przyle­gającymi pomieszczeniami, przy ścianie frontowej asymetrycznie czworoboczna oszkarpowana wieża, zwieńczona blankami, kryta wysokim dwuspadowym dachem z kaleniczką. Dach dwuspadowy, w rogu południowo-zachodnim aneks, wnętrze podzielone dwoma rzędami słupów dźwigających wielopoziomowe empory i nakryte stropem belkowym z dekoracją akantową, w elewacjach ostrołukowy portal gotycki od południa i w przyziemiu wieży, okna w wykroju odcinkowym i prostokątnym. We wnętrzu zachowały się m.in. na balustradach empor biblijne cykle malarskie z początku XVIII w., ambona z końca XVII w., chrzcielnica z dekora­cyjną nakrywą, późniejszy ołtarz i prospekt organowy. W murach obwodowych i na posadzce zachowały się całopostaciowe płyty nagrobne około 1600 r., oraz inne kamienne i drewniane renesansowe, barokowe i klasycystyczne.

NIEDZIELE:

– Małuszów:

– sobota: 18.00

– niedziela: 8.00, 12.00

– Kościelec:

– sobota: 16.00

– niedziela: 10.00

 

DNI POWSZEDNIE:

18.00

Liczba mieszkańców: 1962

Odpust parafialny: 8 września

Wieczysta adoracja: 6 czerwca

Miejscowości należące do parafii:

Małuszów, Przybyłowice, Mąkolice, Czarnków, Koiszków, Kościelec-Babin, Prostynia, Złotniki, Kozice, Tyńczyk Legnicki, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Janowice Duże