Materiały dla Rodzin – „Wierzę w Kościół Chrystusowy”

Program duszpasterski – materiały dla rodzin. Materiały dla rodzin przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich. Katechezy mają przybliżać wiernym tematykę Kościoła, a jednocześnie umacniać ich więź małżeńską i rodzinną. Ostatecznie ma to prowadzić rodziny do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła – parafialnego i powszechnego.

Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś poszczególnie tematy są jego rozwinięciem. Każdy temat składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczania Kościoła oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań. Bardzo proszę o udostępnienie materiałów na stronach:  parafialnych, ruchów i stowarzyszeń kościelnych itp.

Materiały można wykorzystać również jako wkładki do gazetek parafialnych lub podczas spotkań z rodzicami dzieci I-komunijnych i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodzin.

MATERIAŁY DLA RODZIN
ROZWAŻANIA NA KOLEJNE NIEDZIELE

listopad 2022 – Po co Kościół?

grudzień 2022 – Po co Kościół?

styczeń 2023 – Budowanie Kościoła

luty 2023 – Potrzeba wiary w Kościół

marzec 2023 – Kontemplować miłość Pana

kwiecień 2023 – Rodzina Paschalna

maj 2023 – Rodzina żyje w mocy Bożego Ducha

czerwiec 2023 – Przeżywać przymierze z Panem

lipiec 2023 – Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił

sierpień 2023 – Zbudowani na fundamencie Apostołów

wrzesień 2023 – Apostolat i realizacja misji Kościoła

październik 2023 – Rodzina otwarta na bogactwo życia Kościoła

listopad 2023 – Idziemy do Domu Ojca