Materiały duszpasterskie – „Polska pod Krzyżem”

Według zapowiedzi zawartej w piątkowych „Komunikatach duszpasterskich” zamieszczam materiały, które mogą pomóc w przeżyciu  lokalnych wydarzeń w duchowej łączności z ogólnopolską inicjatywą „Polska pod Krzyżem”. 

Chciałbym podziękować wszystkich osobom duchownym i świeckim za udostępnienie swoich autorskich tekstów homilii, rozważań Drogi Krzyżowej, adoracji Krzyża czy pantomimy. 

Jeżeli ktokolwiek chciałbym podzielić się autorskimi tekstami rozważań Dróg Krzyżowych, adoracji Krzyża, homilii to proszę o kontakt e-mailowy: duszpasterski@icloud.com. Po zapoznaniu się z materiałem zadecydujemy o jego publikacji na stronie diecezji. 

 

DROGA KRZYŻOWA:

 

PROPOZYCJE HOMILII:

 

ADORACJA KRZYŻA:

 

ROZWAŻANIA O KRZYŻU:

 

PANTOMIMA: